-->

Nyheder

04. Januar 2019

Den særlige pensionspulje

Ophør af ''indbetaling til særlig pensionspulje'' på lønsedlen fra og med januar.
Tekst: Morten Bomholt Nielsen, sekretariatschef

Særlig Pensionspulje er den pulje, som blev aftalt mellem arbejdsgiver og HOD til kompensation for den højere pligtige afgangsalder.

 

Hvis du på din seneste lønseddel har bemærket, at du ikke længere får indbetalt til Særlig Pensionspulje, så hører du til en af de ældre blandt officerskorpset. Puljen udmøntes nemlig til dem, som i 2011 fik forhøjet afgangsalderen, og den er fordelt således, at den ældste tredjedel, som var nærmest pensionsalderen, fik deres andel indbetalt først. Dette er sket over 96 måneder begyndende fra januar 2011 og med en hurtig hovedregning, så svarer det til, at de ældste nu har fået hele deres andel af puljen indsat på deres PFA pensionsordning.

 

Næste skridt er, at den næstældste tredjedel nu får deres andel indbetalt, ligeledes fordelt over 96 måneder, hvorefter de yngste får deres andel over de resterende 96 måneder af aftalen.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *