Nyheder

27. Marts 2020

COVID-19 Ny aftale om beredskabsvagter

Der er nu indgået en aftale om beredskabsvagter under COVID-19. Aftalen skaber ens forhold for overenskomst- og tjenestemandsansatte.

Fredag den 27. marts 2020 indgik HKKF, CS og HOD en aftale med Forsvaret omkring honorering af 24 timers beredskabsvagter under COVID-19.

 

For HOD’s vedkommende blev der yderligere aftalt, at forholdene er ens for begge ansættelsesgrupper, overenskomstansatte og tjenestemandsansatte.

 

Aftalen betyder, at Forsvaret kan indsætte medarbejdere i 24 timers vagter under COVID-19 perioden. Medarbejderne bliver honoreret med daglig arbejdstid samt et tillæg på 2007,- kr. pr. 24 timers tjeneste. Der udbetales ikke natpenge, da de allerede er inkluderet i tillægget. Ud over dette, er det sikret, at overenskomstansatte på lige fod med tjenestemandsansatte samtidigt får weekendbetaling.

 

Aftalen er gældende med tilbagevirkende kraft fra den 24. marts 2020.

 

Du kan se aftalen ved at logge på MIT HOD og gå ind under medlem og aftaler.

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *