Nyheder

09. November 2020

COVID-19 Aftale om særligt beredskabstillæg

FPS og HOD har indgået en lokalaftale om tillæg for døgntjeneste i forbindelse med COVID-19 indsats.
Tekst: Steen Gøtsche, konsulent

HOD og FPS har indgået en aftale for personel, der deltager i døgntjeneste i forbindelse med COVID-19 indsats af mindst 24 timers varighed.

Døgntjeneste i forbindelse med COVID-19 indsats betyder tjeneste, hvor Forsvaret støtter andre myndigheder som for eksempel Veterinærmyndighederne i aktiviteter relateret til COVID-19.

 

Aftalen betyder, at der vil blive ydet et særligt beredskabstillæg pr. påbegyndt døgn ud over den daglige timenorm på dagen (eksempelvis 7.4 timer). Tillægget udgør 2.024,35 kroner i aktuelt niveau pr. påbegyndt døgn. Der kan ikke samtidig oppebæres natpenge og §17 frihed.

 

Aftalen gælder alle officerer ansat i Forsvarsministeriets koncern og dermed også officerer i Beredskabsstyrelsen. Aftalen gælder fra den 5. november 2020. Den gælder ikke med tilbagevirkende kraft.

 

Læs hele aftalen på MIT HOD under Medlem, Aftaler, Merarbejde, honorering og udgiftsdækkende aftaler.

 

Alle nyheder om COVID-19 samlet her

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *