Nyheder

21. December 2018

Besøg ved eFP i Estland

HOD har sammen med HKKF og CS besøgt Danmarks bidrag til enhanced Forward Presence i Estland.
Foto: Major Per Jørgensen
Tekst: Niels Gregart, konsulent

HKKF, CS og HOD besøgte Danmarks bidrag til ”enhanced Forward Presence”, hold 2 den 4. og 5. december 2018. Det danske bidrag består af ca. 200 soldater, som indgår i en britisk ledet ”Battlegroup” (BG) sammen med et estisk kontingent. BG har domicil i en estisk lejr i TAPA under stationære forhold – ganske fine forhold. Endvidere er der et stabsbidrag på 9 stabsofficerer/stabsbefalingsmænd placeret i TAPA henholdsvis TALLIN.

 

Det danske PNINFKMP, NSE og LOG-element bor i en og samme bygning, som er yderst funktionelt indrettet. Alt materiel er opmagasineret i stueetagen, hvor køretøjerne kan køre ind for at læsse og losse direkte fra reolerne. I stueetagen findes også kondirum, fritidsrum og KFUM.

 

Indkvartering, bad, toiletter, sauna, kontorer og møde-/undervisningslokaler findes på 1. og 2. sal, hvor enheden har valgt at indkvartere sig enhedsvis – altså i den organisatoriske ramme – hvilket virkede til at fungere fint. Bespisning finder sted i en nabobygning – UK DFAC – og udvalget til måltiderne er passende varieret.

 

 

 

Foto: Major Per Jørgensen

Efter vores ankomst sent om eftermiddagen tirsdag blev vi budt velkommen og fik anvist vores indkvartering. Herefter var det tid til aftensmad, hvorefter vi havde det første møde med TR, KC, CHNSE og CHLOG. Hovedpunkter fra mødet var, at:

 

• Missionen som helhed er rigtig fin, idet muligheden for samarbejde og øvelser med briter og estere er gode.
• Specielt PNINFKMP nyder godt af uddannelsesmiljøet, såvel som vedligeholdelsestjenesten har gode vilkår.
• En fælles mishagsytring er, at missionen tilsyneladende ”ikke er en rigtig mission alligevel”, idet Forsvarets medalje ikke tildeles – man er på den fulde INTOPS-ydelsespakke.

 

Efter morgenmaden onsdag – british with everything – havde personelgrupperne valggruppemøder, hvor vi fik mulighed for at orientere om ”seneste nyt” fra Danmark. For officerernes vedkommende var vi rundt om OK 18, honorering for tjeneste i højere stilling henholdsvis tillagt højere grad, forhandling af tillæg samt forhold vedrørende rotationsstillinger. Der var også mulighed for individuelt at skille lønsedler ad i hoved- og smådele; dette medførte, at et par stykker fik anledning til at rette henvendelse til FPS vedrørende manglende honorering.

 

Rundturen på kasernen og en kort visit hos briter og estere bestyrkede kun, at faciliteterne er rigtig gode.

 

Afslutningsvis havde vi så møde med oberstløjtnant Carsten Winther, som har været SNR på både hold 1 og 2.

 

Hold 2 roterer hjem til Danmark i januar 2019, og herefter overtager et belgisk kontingent; ultimo 2019/primo 2020 overtager DK eFP hold 3 så igen.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *