Nyheder

10. Januar 2023

Aftale om hjemmearbejde

FPS og de faglige organisationer har indgået en lokalaftale om fast og tilbagevendende hjemmearbejde.
Tekst: Steen Gøtsche, konsulent

Ved udgangen af 2022 indgik de faglige organisationer og Forsvarsministeriets Personalestyrelse en lokalaftale om fast og tilbagevendende hjemmearbejde. Med baggrund i lokalaftalen kan den enkelte styrelse eller myndighed – efter en drøftelse af ordningens anvendelse i det lokale samarbejdsudvalg – herefter indgå en individuel aftale med den medarbejder, der ønsker en sådan aftale, såfremt begge parter kan blive enige herom.

 

Ved enkelte hjemmearbejdsdage, som ikke ligger i forhold til en fast plan, kan man have op til 2 hjemmearbejdsdage om ugen, som ligger uden for den indgåede aftale.

 

Aftalen om fast og tilbagevendende hjemmearbejde er hverken en pligt eller en rettighed, men alene en mulighed den enkelte medarbejder og chef imellem. Det skal dog hertil bemærkes, at der ikke kan indgås en individuel aftale om fast og tilbagevendende hjemmearbejde for medarbejdere i stillinger, hvor den operative opgaveløsning eller medarbejderens opgaver i øvrigt forudsætter, at den ansatte er til stede ved myndigheden.

 

I forbindelse med indgåelse af en individuel aftale om fast og tilbagevendende hjemmearbejde gælder arbejdsmiljøreglerne for hjemmearbejde jf. Arbejdstilsynets vejledning 3.1.7., hvorfor der kan stilles passende inventar og hjælpemidler til rådighed svarende til det, der stilles til rådighed på hovedarbejdspladsen. Det vil typisk være kontorstol og hæve-/sænkeskrivebord, telefon, computer, computerskærme og lignende. Ved eventuelle spørgsmål kan der tages kontakt til arbejdsmiljørepræsentanten.

 

Når en individuel aftale om fast og tilbagevendende hjemmearbejde er indgået medarbejder og chef imellem, skal den relevante tillidsrepræsentant orienteres, ligesom den enkelte medarbejder i forbindelse med indgåelse af aftalen har ret til at lade sig bistå af sin tillidsrepræsentant.

HOD anbefaler at kontakte tillidsrepræsentanten, inden en aftale indgås.

 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse vil i forbindelse med den mellem parterne indgåede lokalaftale snarest muligt udsende en vejledning om fast og tilbagevendende hjemmearbejde på Forsvarsministeriets område.

 

Link til AT-vejledning 3.1.7.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *