-->

Nyheder

22. August 2023

Aftale om fast tillæg ved tjenesterejser i udlandet

Ny aftale om tildeling af fast tillæg til medarbejdere på tjenesterejse til løsning af militær- eller beredskabsfaglige opgaver i udlandet.
Foto: Den nye aftale betyder, at officerer på tjenesterejse til løsning af militær- og beredskabsfaglige opgaver i udlandet bliver arbejdstidsneutrale.
Tekst: Vickie Lind, pressechef

HOD har indgået en aftale med FPS om fast tillæg under visse tjenesterejser i udlandet. Aftalen betyder, at officerer på tjenesterejse til løsning af militær- eller beredskabsfaglige opgaver i udlandet bliver arbejdstidsneutrale og i stedet honoreres med et fast tillæg, som aktuelt udgør kr. 1.733,- i døgnet. Hertil kommer 2 erstatningsfridage pr. uge, som samlet bringer værdien af aftalen op på mellem kr. 63.000,- og 67.000,- om måneden.

 

– Hele aftalen bygger på, at arbejdsmiljøforholdene overholdes, herunder også EU-lovgivningen om en maksimal gennemsnitlig arbejdsuge på 48 timer set over en 4 måneders periode. Det er også forklaringen på, at der er krav om afvikling af 1 ugentlig erstatningsfridag under tjenesterejsen, siger konsulent Steen Gøtsche fra HOD.

 

For at sikre at alt dette bliver overholdt, er der nedsat en referencegruppe mellem FPS og HOD.

 

– Gruppen vil løbende følge anvendelsen af aftalen og holde øje med, at den bliver anvendt efter hensigten, siger Steen Gøtsche.

 

7 kommentarer om "Aftale om fast tillæg ved tjenesterejser i udlandet"

 1. 25434 siger:

  Glædeligt med ny aftale, men….
  Kan det passe at aftalen kun erstatter de tre aftaler anført under §10?
  I så fald er stillingen som NO FRONTEX forsat omfattet af aftale om tildeling af fast tillæg til medarbejdere udsendt til støtte for FRONTEX af 8/5 2019
  Ifølge denne aftale har NO ingen øvre arbejdstid, ingen optjening af frihed, og kompenseres alene med 700 kr. (2012) pr døgn.
  Ser jeg det forkert, eller har man glemt denne aftale?

  mvh
  Jens Krüth

  1. Lonnie Henriksen siger:

   Hej Jens
   Nej, den aftale er ikke glemt. Den nye aftale er gældende for tjenesterejser med et operativt- og/eller beredskabsmæssigt indhold.

   Det er udsendende myndighed, som afgør om aftalen skal anvendes, dette vil blive gjort ud fra det forventede arbejdsniveau.

   Med den nye aftale er aftalerne for FRONTEX bådbidrag, flybidrag og SNO-Poseidon opsagt, og herefter går de personer ind under den nye aftale.

   Aftalen om FRONTEX landbidrag er ikke opsagt, og NO har fra start været underlagt denne aftale. Myndigheden har ikke kunne påvise et merarbejde, som skulle godtgøre, at NO kunne komme på den nye aftale.

   Såfremt NO skal under den nye aftale, er det derfor udsendende myndighed, som skal beslutte dette.

   mvh Steen Gøtsche.

 2. 40753 siger:

  Betragtes Grønland og Færøerne som ‘udlandet’ i denne aftale?

  1. Lonnie Henriksen siger:

   Nej, Grønland og Færøerne er ikke udlandet. Du er velkommen til at kontakte konsulent Steen Gøtsche, hvis du har brug for yderligere.
   / Vickie.

 3. 21553 siger:

  Fremragende at der endelig sker en ligestilling mellem SNO og HOD personel ved FRONTEX bådbidraget i relation til tillæg og erstatningsfridage for weekend tjeneste. Hvordan det så skal kunne lade sig gøre som SNO, hvor man er til rådighed 24/7, at afvikle en ugentlig fridag er så en helt anden sag.

  Mvh Peter Holgersen

 4. 31834 siger:

  Glædeligt med ny aftale og som rammer et relevant og overset område, men….

  Måske har jeg regnet forkert, men det ser ud til, at du bliver aflønnet langt mere (op mod 40%) ved at være på tjenesterejse til løsning af militær- eller beredskabsfaglige opgaver i udlandet end ved at være udsendt til fx Irak. Er det ikke en skævvridning?

  1. Lonnie Henriksen siger:

   I forbindelse med den nye aftale gives der et tillæg pr. døgn på 1500,-kr (mar12), som svarer til ca. 1740,-kr.
   For en 30 dages periode svarer det til 52.200,-kr.

   Ved INTOPS får man et udetillægslignende tillæg på ca. 19.000,-kr, som er skattefrit, og samtidig får man et FN tillæg på ca. 6.600,-kr. Hvis man regner det udetillægslignende tillæg i forhold til topskat, så vil en udsendelse give ca. 44.600,-kr om måneden.

   Den nye aftale har det primære formål at honorere for en større mængde merarbejde end som erfaringsmæssigt ses i INTOPS.

   Så det er korrekt, at der er en lidt højere betaling ved den nye aftale, men det er svært at sammenligne de to honoreringer, idet de dækker forskellige ting. Det ændrer ikke ved, at vi selvfølgelig også vil forsøge at få opdateret INTOPS honoreringen til nutidige forhold.

   Du er velkommen til at tage kontakt, hvis du har brug for yderligere.
   venlig hilsen
   Steen Gøtsche.

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *