Nyheder

15. September 2016

Velkommen hjem

En ny forening har set dagens lys. Velkommen Hjem er et erhvervsinitiativ for veteraner.
Tekst: Af Vickie Lind, Pressechef

For veteraner, som har været ansat mange år i Forsvaret, kan det være svært at finde rundt i junglen af jobs ude på den anden side af hegnet. For nogen kan det også være svært at omregne egne kompetencer til noget forståeligt i det civile.

En ny forening, Velkommen Hjem, er for virksomheder, der vil tage et samfundsansvar ved aktivt at involvere sig og føre veteraner og erhvervsliv tættere på hinanden.

» Der er generelt en tendens til at fokusere mest på de veteraner, som har lidt skade – og med god grund. Det er en opgave, som myndighederne i høj grad tager på sig. Det skygger dog nok lidt for behovet for hjælp til de mange ikke skadede, og dermed langt de fleste, med at komme tilbage til det civile liv og omsætte deres mange militære kompetencer til noget, som erhvervslivet efterspørger. Her kan vi som virksomheder gøre en aktiv indsats, og det er det, som Velkommen Hjem retter sig imod «,
siger Thomas Woldbye. Han er administrerende direktør for Københavns Lufthavne A/S, og han er formand for den nye forening.
» Jeg har altid syntes, at vi i Danmark har været lidt for dårlige til at tage os af vores veteraner, uanset hvad man måtte mene om Danmarks engagement i internationale konflikter. Dernæst synes jeg, at ideen om at hjælpe veteranerne hjem og ind på det civile arbejdsmarked er spændende, fordi den hjælper veteranerne, den involverer medarbejderne i virksomheden aktivt og støtter samfundsbehovet for kvalificeret arbejdskraft. Jeg synes, at det var et spændende og indlysende initiativ at tage del i, og vores pilot forløb er gået godt «,
siger Thomas Woldbye

HOD støtter Velkommen Hjem
HOD har fra første færd støttet Velkommen Hjem, fordi det fokuserer på anerkendelsen af den ressourcestærke veteran.

» HOD’s medlemmer har meget stærke kompetencer som ledere. Det, nogle af HOD’s medlemmer mangler i forhold til ansættelse i det civile, er, at kunne omsætte disse stærke ledelseskompetencer til et civilt sprog «,
siger Niels Tønning

På længere sigt er formålet hvert år at hjælpe 75-100 veteraner med et kompetenceafklaringsforløb, så de bliver rustet til en verden uden for Forsvaret. Men det er også et mål at ændre opfattelsen af veteraner i erhvervslivet og synliggøre de mange kompetencer, som veteraner har.

 

Helene Djursø er direktør i Care Consulting. Sammen med en række virksomheder er hun en af initiativtagerne til foreningen.

» Veteranerne skal være bevidste om, hvad de selv kan, så vi stiller op med en række rådgivere fra det private erhvervsliv i et intensivt forløb, som hjælper dem med at omsætte deres kompetencer, så de kan få en langt bedre platform i det civile liv. Efter et todages forløb, kobles der en relevant faglig mentor på hver veteran, som løbende bidrager med sparring, netværk og eventuel inddragelse af pågældendes virksomhed med relevante møder etc. «,
siger Helene Djursø

Virksomhederne kan vælge at deltage på tre forskellige niveauer, de betaler for at være at være med, og det er dem, der ejer projektet. Forløbet er derfor gratis for veteranerne.

» Virksomhederne skal være med, fordi de synes, at de bør. De skal være med til at åbne døre for veteraner og sige Velkommen Hjem. De får til gengæld træningsforløb for mentorer, de får et fælles netværk, og så får de forhåbentlig arbejdskraft til gavn for alle parter «,
siger Helene Djursø

Hvis du vil deltage eller bare vide mere:

Helene Tølbøll Djursø

Care Consulting

www.careconsulting.dk

+ 45 22 11 22 07