-->

Nyheder

24. April 2024

Totalforsvarsmessen Action24

Det er 24 år siden, totalforsvaret sidst var samlet i så stor målestok, som under weekendens Action24 i Messe C i Fredericia.
Foto: - Jeg så da gerne, at det var noget, man kunne gøre hvert fjerde eller femte år, hvor vi sammen stiller os op og viser, hvad vi gør for Danmarks sikkerhed. Det er vigtigt, at Forsvaret kommer ud og viser os sammen med det øvrige beredskab og politi med videre, siger chefen for Fighter Wing Skrydstrup, oberst Kim Jensen. Foto: Morten Fredslund
Tekst: Morten Fredslund, journalist

I weekenden 19.-21. april slog Folk & Sikkerhed dørene for på Action24, hvor man på kort tid var lykkedes med at samle en meget bred vifte af Forsvarets og Beredskabsstyrelsens enheder, som i løbet af tre dage kunne vise sig frem og profilere sig overfor 25.000 betalende gæster.

 

– Det er en fantastisk ramme – og et fantastisk arrangement. En rigtig god idé. Vi siger jo i Forsvaret, at vi gerne vil være mere åbne og vise, hvad det er, vi bruger skatteydernes penge til. Vise hvad vi kan og hvilke mennesker, der arbejder i forsvaret – og alt det kan vi her samle ét sted,  vise frem og fortælle alle historierne til helt almindelige mennesker, siger chefen for Fighter Wing Skrydstrup, oberst Kim Jensen.

 

Som blikfang havde Fighter Wingen medbragt en 1:1 model af den nyindkøbte F-35 samt et F-16 fly.

 

– Vi vil gerne fortælle om Flyvestation Skrydstrup og kampflyene – men ligeså meget historien om alle dem, der arbejder her. Vi er ikke bare støjende kampfly – vi er ca. 800 mennesker som laver ALT. Der er næsten ikke den profession, du ikke kan finde på Skrydstrup. Så vi har brug for at fortælle om os selv i forhold til rekruttering, men også om hvad Flyvestation Skrydstrup bidrag er til Forsvaret og Danmarks sikkerhed generelt, siger Kim Jensen.

 

Egentlig var Kim Jensen ikke en del af udstillingsteamet, men på førstedagen blev han så bidt af stemningen, at han valgte at møde op på dag 2.

 

– Jeg kørte herud i går for at være her en time, men kørte først hjem da de lukkede. Og her til morgen tænkte jeg: Ved du hvad – der er simpelthen så mange mennesker at snakke med, så jeg tager derud igen i dag, siger han med et grin.

 

Hr. og Fru Danmark si’r tak for indsatsen

Den folkelige interaktion blev også vægtet højt hos det lokale regiment, Føringsstøtteregimentet. 1. Bataljons Brigade stabskompagni, der til daglig støtter 1. Brigade har en Piranha og en Eagle under sløringsnet med på messen, hvor stabskompagniet hver af de tre dage har 11 soldater stående klar til at svare på spørgsmål om våben, køretøjer og livet som soldat.

 

–  Vi stiller med 10-12 friske soldater hver af de tre dage, for der kommer mange mennesker igennem, og soldaterne skal derfor forholde sig til rigtig mange spørgsmål. Men det er også en god oplevelse for soldaterne at opleve Hr. og Fru Danmark i den rolle og også opleve den interesse, der er for vores arbejde. Det fortæller jo lidt om, hvor stor og vigtig en begivenhed som den her er, siger chefen for brigade-stabskompagniet, kaptajn Morten Kirkegaard Jensen.

 

Foto: - hvis man taler med unge officerer i mit kompagni, har de pragtfuld hverdag og synes det er sjovt at tage på arbejde. Bevares der kan være noget med løn, og hvornår de stopper og alt der her, men vi er fuldt bemandet, og har det godt. Den historie kunne jeg godt tænke mig blev fortalt lidt oftere, siger kaptajn Morten Kirkegaard Jensen. Foto: Morten Fredslund

Morten Kirkegaard Jensen fortæller, at flere af de besøgende er kommet hen og har sagt tak til soldaterne.

 

– Jeg har været i Forsvaret i 28 år og har en rimelig god fornemmelse af, hvad Hr. og Fru Danmark tænker om os. Men for de unge soldater giver den her interesse en forståelse af, at det, vi laver, er i en højere sags tjeneste, når folk faktisk kommer og siger dem tak for deres tjeneste. Det er lidt andre tider end, da jeg selv var ung soldat. Da var det med ‘tak for din tjeneste’ noget, man kun gjorde i USA, siger han.

 

Da han og kompagniet kørte ud ad porten på den lokale kaserne med retning mod Messe C, var det med nøgleordene Hvervning og Folkeoplysning i bagagen.

 

– Vi har fokus på at vise, hvad folk får for deres skattekroner, og blandt andet har vi en ny Piranha med. Vi skal vise, hvad vi kan. Jeg står med et fuldt bemandet kompagni – alt materiel og alt personel, som er klar til at fortælle andre historier, end dem, der fylder mest i medierne lige nu. For hvis man taler med unge officerer i mit kompagni, har de pragtfuld hverdag og synes det er sjovt at tage på arbejde. Bevares der kan være noget med løn, og hvornår de stopper og alt der her, men vi er fuldt bemandet, og har det godt. Den historie kunne jeg godt tænke mig blev fortalt lidt oftere, siger kompagnichefen.

 

WaterTube på havnen

Ud over at fylde Messe C-hallen til bristepunktet med masser af blå blink, potente fly, rappelle baner, militære køretøjer i alle afskygninger og meget, meget mere havde man også taget Fredericia Havn i brug. Her kunne publikum bl.a. se en tysk ubåd, fregatten Peter Willemoes og den efterhånden af alle mand kendte WaterTube som var en del af den materielpakke, som Beredskabsstyrelsen havde med til Action24.

 

– Vi har taget en hel masse med, som kan aktivere folk, og hvor de besøgende kan have hands-on og blive aktiveret. Jeg tror, at folk synes, at det er fedt at komme rundt og se nogle blå blink, lege med vand og prøve ting af. Men at der kommer fokus på beredskabet og Forsvaret i de her tider er også meget kærkomment, og vi bidrager meget gerne til at oplyse danskerne om sikkerhedspolitik, om beredskabet og om Forsvaret, fortæller sektionsleder fra Beredskabsstyrelsen, Mikkel Rode.

 

Foto: - - Vi har taget en hel masse med, som kan aktivere folk, og hvor de besøgende kan have hands-on og blive aktiveret, fortæller sektionsleder Mikkel Rode. Foto: Morten Fredslund

Beredskabsstyrelsen lagde beslag på ca. 1.000 m2 under Action24 med 30-50 mand på standen hver af de tre dage – 140 i alt fra beredskabscentre i Herning, Haderslev, Birkerød, Næstved og Hovedstaden. Blandt andet kunne man også se den internationale lejr, som Beredskabsstyrelsens mandskab tager med sig, når de indsættes i verdens katastrofeområder – senest ved jordskælvet i Tyrkiet.

 

– Vores værnepligtige var også indsat, da Børsen brændte. Men Beredskabsstyrelsen er mere og andet end brandbiler, og det giver messen her os en rigtig god mulighed for at vise den danske befolkning, siger Mikkel Rode.

 

En fejring af NATO

Folk & Sikkerhed havde valgt at koble Action24 til en fælles fejring af NATOs 75 års dag. Netop koblingen til NATO var vigtig for generalmajor Jette Albinus, der er chef for NATO divisionshovedkvarteret Multinational Division North, MnD N, som har hovedsæde i Letland, men også har en filial i Slagelse.

 

– Vi er først og fremmest med for at være en del af den fælles fejring af NATOs 75 års dag, da vi er en del af en NATO mission, hvor Danmark bidrager med rigtig meget. Danmark bidrager til to NATO hovedkvarterer, og noget vi skal blive bedre til, er at synliggøre os – både herhjemme og i Letland. Så synliggørelse og markering af NATOs 75 årsdag, er de to væsentligste årsager til, at vi er med, siger Jette Albinus.

 

Foto: - Det giver os muligheden for at gå i dialog med den almindelige dansker, og det tror jeg, er rigtig vigtigt, så vi ikke lukker os om os selv. Det giver os samtidig muligheden for at få en snak om alt det, folk læser og ser i medierne og prøve at nuancere det lidt, siger generalmajor Jette Albinusm chef for MnD N. Foto: Morten Fredslund

Multinational Division North er blot fem år gammel, og er løbende under udvikling. I nær fremtid tilføres divisionen flere manøvreenheder, og selv om divisionen er multinational, er en stor del af hovedkvarterets personel danske soldater.

 

– Vi har oplevet en hel del, der er kommet forbi og har spurgt ind til  mulighederne i hovedkvarteret – også personel fra andre værn. Jeg er faktisk lidt overrasket over antallet, men det er for mig i sig selv et rigtig godt signal. Så vi har forsøgt at fortælle om alt det gode og spændende vi kan tilbyde og skrevet nogle navne ned, som vi vil skrive til for at forventningsafstemme, når vi er tilbage i Letland, siger Jette Albinus.

 

Erhvervspraktikanter i høj kurs

Selv om Søværnets trækplaster i form af fregatten Peter Willemoes lå til kaj i Fredericia Havn, skortede det ikke på søværns-aktiviteter i messehallen, hvor man gjorde en ekstra indsats for at få vakt opmærksomhed hos de helt unge.

 

– Vi skal rekruttere og vækste, og derfor skal vi fange de unges opmærksomhed. Lige nu står vi foran vores rekrutteringsstand i forbindelse med erhvervspraktik, som er et område, vi prioriterer højt. Hvert år har vi 500 erhvervspraktikanter i Korsør og 500 i Frederikshavn, og heldigvis har rigtig mange unge været forbi og vist interesse. Samtidig slår vi også på tromme for officersuddannelsen, hvis stand fra FAK, vi har fået trukket herover, da vi jo ikke fylder så meget, siger chefen for Flådestation Frederikshavn, kommandørkaptajn,  Jan Landberg Svendsen.

 

– Det er også vigtigt for os, at vi kan vise os frem sammen med de øvrige dele af  beredskabet og Forsvaret – som en del af samfundet. Og fortælle folk, at måske hører I meget i pressen, men der er også en anden side. Vi har faktisk rigtig mange ting – og vi har også rigtig meget, der virker. Det er også et vigtigt budskab.

 

Foto: - Søværnet har gennem tiden deltaget i et utal af NATO-missioner. Derfor er det også vigtigt for os at være en del af den fælles fejring af alliancen og bakke op om 75-års jubilæet, siger kommandørkaptajn Jan Landberg Svendsen. Foto: Morten Fredslund