Nyheder

28. November 2016

Satser for særlig pensionspulje

FPS og HOD har revideret satserne for den særlige pensionspulje
Tekst: Steen Mikkelsen, Konsulent

FPS og HOD har revideret satserne for den særlige pensionspulje, som HOD forhandlede sig frem til i forbindelse med OK11. Dengang blev der aftalt ændringer af tjenestemændenes pligtige afgangsalder og som kompensation herfor gives der et beløb, der indbetales på pensionskontoen i PFA.

Der er 4 forskellige satser afhængig af, hvornår den enkelte officer er født og dermed hvor stor ændringen af den pligtige afgangsalder var og vil være. De nye satser træder i kraft med virkning fra 1. januar 2016.

Sats 1 er hævet fra kr. 736,78 til kr. 797,52 pr. måned.
Sats 2 er hævet fra kr. 936,44 til kr. 1.015,03 pr. måned.
Sats 3 er hævet fra kr. 1.137,40 til kr. 1,232,53 pr. måned.
Sats 4 er hævet fra kr. 1.388,58 til kr. 1.450,04 pr. måned.

Kompensationen anvises på lønsedlen med lønkode 3987, SÆRLIGT PENSIONSBIDRAG, HOD.

Enighedspapiret om de nye satser ligger i HOD aftalesamling – dog uden de nævnte bilag, der indeholder personfølsomme oplysninger.

Læs mere uddybende i det kommende nummer af “Officeren”