Nyheder

30. Januar 2017

Lønnen er ikke altid korrekt

For nogle - måske dig - kan det faktisk betale sig at checke lønsedlen.
Tekst: Steen Mikkelsen, Konsulent

Et medlem, en officer i chefgruppen, havde sammenlignet sin løn med en kollega på samme niveau. Han mente at mangle et tillæg, så han kontaktede HOD, der bad om en lønseddel. Her konstaterede vi hurtigt, at medlemmet ikke fik det varige kvalifikationstillæg, som alle M401 er berettiget til – dog ikke officerer i Forsvarsministeriets departement.

 

Personalestyrelsen erkendte fejlen og iværksætte efterregulering.

 

Det var kr. 3.364 pr. måned “et stykke tid tilbage i 2016” – hertil kommer pensionsbidraget. Så det kan betale sig at checke sin lønseddel.

 

Til eksempel har HOD – bare i den sidste del af 2016 – hjulpet medlemmer vedrørende fejl med uddannelsestillæg, at pilottillæg ikke medregnes ved funktion i højere stilling eller forkert indplacering i pensionsskyggeforløbet.

 

En kontrol af lønsedlen kan også medvirke til at forhindre en tilbagebetalingssag, fordi Forsvaret anviser for meget i løn for eksempel et for højt tillæg eller har glemt at stoppe udbetaling et tillæg.

 

HOD har et stående tilbud – bed TR om at få Steen Mikkelsen eller en af de andre konsulenter ud på tjenestestedet, så medlemmerne kan få afklaret, om der ydes korrekt løn.
Sådan et arrangement finder for eksempel sted den 3. marts ved Helicopter Wing i Karup.