Nyheder

30. Marts 2017

Individuelt forhøjet pilottillæg

Nu er det sidste individuelle tillæg, der skulle forhandles mellem FPS og HOD, delegeret.
Tekst: Steen Mikkelsen, konsulent

Nu er det sidste individuelle tillæg, der skulle forhandles mellem FPS og HOD, delegeret. Det betyder, at individuelle tillæg for piloter fremover forhandles mellem HOD og Flyverstaben.

 

Ifølge aftalen om tillæg til piloter i ledergruppen er der mulighed for at aftale et individuelt forhøjet pilottillæg. Disse forhandlinger har hidtil skulle føres mellem FPS og HOD, hvilket ikke har været hensigtsmæssigt, når lønsummen i Forsvaret er delegeret til et lokalt niveau. Forhandlingerne har på det seneste derfor fundet sted med FPS under et mandat fra den lokale ledelse.

 

For at gøre forhandlingerne – nok ikke nemmere – men mere smidige, har HOD nu aftalt med FPS, at kompetencen til at forhandle individuelt forhøjede pilottillæg delegeres til Flyverstaben – der så kan vælge at videredelegere til wing-niveau. Hvis det sker, vil HOD formentlig overdrage forhandlingsretten til den enkelte pilot.

 

Forståelsespapiret vedr. delegering af paragraf 6 i pilotaftalen ligger i aftalesamlingen under “Tillæg” – “Tillæg -ledergruppen”