Nyheder

14. Juli 2017

Forflyttelse og flyttegodtgørelse

Nytter det at klage? Ja, men der skal naturligvis være hold i klagen.
Tekst: Niels Gregart, konsulent

 

Et medlem af HOD blev uansøgt beordret fra Østdanmark til Vestdanmark, men på grund af kurser og udlån til anden myndighed satte medlemmet først sine ben på det nye faste tjenestested godt 2 år senere. Medlemmet bevarede sin hidtidige bopæl i Østdanmark blandt andet på grund af den omskiftelige tilværelse de første 2 år, men havde intentioner om at flytte til Vestdanmark, når samleveren var færdig med sit studie. Derfor blev en ansøgning om flyttegodtgørelse sendt frem i systemet. Den nød dog ikke fremme hos Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, der påpegede at:

 

  • der nu er gået mere end 1 år, siden medlemmet burde være flyttet
  • der ikke ses årsagssammenhæng, idet medlemmet har ventet med at flytte på grund af samlevers studie

 

Medlemmet klager til FPS, som fastholder afslaget, og så bliver HOD inddraget og begærer forhandling i sagen, hvilket ender i uenighed. Efterfølgende appel fra HOD til FPS om at revurdere sagen medfører blot en fastholdelse af uenigheden. Formand HOD henvender sig til FPS ledelse – om det er dette, der gør, at medlemmet får medhold vides ikke – men medlemmet ydes nu den korrekte flyttegodtgørelse.

 

Hvad kan man lære af det?

 

Når man ikke er rutineret i administrative processer, er det vigtigt at tage dialogen med sin chef og/eller tillidsrepræsentant, når noget er under opsejling – det er det egentlig også for de fleste andre. Det er vigtigt at få afdækket muligheder og eventuelt begrænsninger, så man har det relevante grundlag at disponere ud fra – din nærmeste chef har en rådgivningspligt!

 

Nogle fokuspunkter er:

 

  • Har du flyttehensigt? Hvis NEJ, så er sagen jo lukket.
  • Hvornår har du tænkt dig at flytte? Nu – om 6 måneder – om 1 år – noget andet!
  • Hvor langt har du tænkt dig at flytte? Husk at du som minimum skal halvere afstanden fra din nuværende bolig og til dit nye tjenestested.