Nyheder

02. November 2016

Fejl i lønsystem

På baggrund af en konkret sag har FPS konstateret, at der har været fejl i lønsystemet i en periode.
Tekst: Søren Wad Clausen, Konsulent

Fejlen bestod i, at økonomisk godtgørelse af merarbejde blev beregnet forkert i de første 6 måneder af en funktionsperiode i en højere stilling. Det udbetalte funktionsvederlag – lønkode 5400 – indgik fejlagtigt ikke i beregningen af merarbejdsgodtgørelsen.

 

Fejlen i systemet er nu rettet, men der kan stadig være sager, hvor det ikke er opdaget. Derfor iværksætter FPS nu en gennemgang af samtlige merarbejdsudbetalinger for de seneste 5 år, hvor denne fejl kan have optrådt. Bliver der fundet fejl, vil udbetalingen blive efterreguleret, og der vil i den forbindelse blive udbetalt morarenter efter gældende regler.

 

HOD finder det selvfølgelig beklageligt, at der har været fejl i lønsystemet, som påvirker mange medarbejdere. Men det er godt, at det blev opdaget, og FPS’s håndtering af den konkrete sag er tilfredsstillende, så nu ser HOD blot frem til at kunne lukke sagen.

TR og medlemmer, som har spørgsmål til sagen, bedes kontakte konsulent Søren Wad Clausen på clausen@hod.dk eller mobil +45 2388 7353.

 

Beregning af økonomisk godtgørelse for merarbejde:

 

Følgende løndele indgår ved beregningen økonomisk godtgørelse for merarbejde:

 

Tjenestemænd:

 

Militære: Basisløn, officerstillæg (hvis dette oppebæres), uddannelsestillæg, faste funktions- og kvalifikationstillæg (fx SOF og piloter), individuelt aftalte tillæg i ny løn, øvrige faste tillæg i perioden (fx funktionsvederlag).

 

Beredskabsstyrelsen: Basisløn, faste funktions- og kvalifikationstillæg (fx skole- og sagsbehandlertillæg), individuelt aftalte tillæg i ny løn, øvrige faste tillæg i perioden (fx funktionsvederlag).

 

Overenskomstansatte:

 

Basisløn, fast kvalifikationstillæg, faste funktions- og kvalifikationstillæg (fx SOF og piloter), individuelt aftalte tillæg i ny løn, øvrige faste tillæg i perioden (fx funktionsvederlag).

 

Procedure:

 

Ovenstående løndele omsættes til en timeløn pba. den enkelte medarbejders seneste lønseddel. Timelønnen forhøjes med 50 % og ganges med det godkendte antal merarbejdstimer.

 

For overenskomstansatte militære officerer ses dog ofte, at tjenestestedet forhøjer antallet af merarbejdstimer med 50 % i forbindelse med godkendelsen af merarbejdet og overførsel af timerne fra saldo 2099 til saldo 2100 på arbejdstidsopgørelsen. I så fald ganges timelønnen direkte med antallet af timer på saldo 2100.