Nyheder

17. Oktober 2016

Besparelser i Beredskabsstyrelsen koster officerer

Beredskabsstyrelsen nedlægger 46 stillinger. Det berører mere end 10 procent af styrelsens officerer.
Foto: Beredskabsstyrelsen
Tekst: Vickie Lind,

Beredskabsstyrelsen står i 2016 og 2017 uden et forlig, men med en stemmeaftale, der anviser besparelser for 30 millioner kroner i 2016 og 45 millioner kroner i 2017. Hertil kommer i 2017 10 millioner kroner i omprioriteringsbidrag. Stemmeaftalen peger på en række besparelsesområder, men ikke alle områderne har været mulige at indfri. Derfor er Beredskabsstyrelsen nødsaget til at nedlægge 46 stillinger ud af cirka 500.

 

– Så store personalemæssige reduktioner er meget svære at få øje på i stemmeaftalen. Hvorvidt politikerne bag aftalen er klar over dette, er et ubesvaret spørgsmål, siger kolonnechef Stig Hammerhøj, der sidder i HOD’s hovedbestyrelse, hvor han er værnsformand for Beredskabsstyrelsen.

 

Mere end 10 procent af Beredskabsstyrelsens officerer berøres af besparelsene i form af nyt job, forflyttelse eller afsked. Cirka 24 procent af de nedlagte stillinger er officersstillinger. Specielt hovedkvarteret i Birkerød og beredskabscentret på Bornholm bliver hårdt ramt.

 

– Afskedigelser af officerer er paradoksalt i en tid, hvor de er svære at rekruttere, hvor der er udfordringer med at få Beredskabsstyrelsens vagt til at hænge sammen, og hvor det samtidig tager op til tre år at få en ny officer uddannet, siger Stig Hammerhøj. Og han finder det meget bekymrende, at hovedkvarteret i Birkerød bliver ramt så hårdt.

 

– Det betyder, at den operative beredskabsfaglighed bliver svækket markant, og robustheden forringes. Særligt i forbindelse med større nationale hændelser vil det være vanskeligt at bemande Beredskabsstyrelsens stab med tilstrækkelige operative kapaciteter, samtidig med at der skal udsendes forbindelsesofficerer til NOST (den nationale operative stab), DCOK (det centrale operative Kommunikationsberedskab) med videre i længere tid, siger Stig Hammerhøj.

 

En yngre officer, der har været midlertidigt udlånt til hovedkvarteret, kommer ikke tilbage til sit oprindelige tjenestested, men forflyttes fra Herning til Thisted. Ifølge Stig Hammerhøj er sådan en forflyttelse noget, som en tjenestemand skal kunne tåle, og det kan den pågældende også, men det appelerer jo ikke ligefrem officerer til at gøre midlertidig tjeneste, hvis de ikke har en stilling at falde tilbage på.

 

Samtidig med besparelserne er der sket en organisationstilpasning i Beredskabsstyrelsens hovedkvarter. Som konsekvens af overgangen til Forsvarsministeriets koncernfælles styrelser er flere kontorer nedlagt. Til gengæld er der oprettet et kontor for analyse og udvikling.

 

– Hvem der skal være i det nye kontor, er endnu ukendt for HOD, men vi håber da, at der kommer til at være officerer, hvis det operative beredskab skal udvikles, slutter Stig Hammerhøj.