-->

Nyheder

17. Oktober 2016

Night Hawk sætter rekorder

I dag begynder øvelse Night Hawk 2016 med base på Flyvestation Aalborg og Flådestation Korsør.
Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste Nord
Tekst: Michael Christiansen, Specialoperationskommandoen,

Night Hawk 2016 er den største øvelse nogensinde for specialoperationsstyrker på dansk jord, og desuden er det den største specialoperationsøvelse i Europa i år.

 

– Jeg er stolt over, at det er lykkedes os at få etableret en så stor øvelse, Det er vigtigt at kunne træne med de bedste af bedste, og jo flere deltagere jo skarpere bliver vi. Det skaber denne øvelse et godt grundlag for, siger generalmajor Jørgen Høll, chef for Specialoperationskommandoen og ansvarlig for øvelsen.

 

Der deltager tæt på 2000 soldater fra flere NATO- og partnerlande. Fra Danmark deltager Specialoperationskommandoen, Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt Hjemmeværnet. I øvelsen indgår 50 fly og helikoptere.

 

Formålet med Øvelse Night Hawk 2016 er at træne soldaterne i specialoperationer på tværs af værn og nationaliteter. Deltagerne skal under øvelsen gennemføre en lang række komplekse operationer, der kræver detaljeret planlægning af samarbejdet mellem de forskellige deltagende lande og danske enheder.

 

– Tidligere har vi primært trænet selve specialoperationerne, men på baggrund af erfaringer fra indsættelse af danske specialoperationsstyrker i internationale operationer, er der behov for også at øve analyse- og planlægningsfasen. Vi vil lægge ekstra vægt på at træne enhederne i at samvirke med de øvrige militære kapaciteter, der kunne tænkes at være i et operationsområde, hvor specialoperationsstyrkernes ville kunne indsættes, siger generalmajor Jørgen Høll.