Satser for særlig pensionspulje

FPS og HOD har revideret satserne for den særlige pensionspulje

FPS og HOD har revideret satserne for den særlige pensionspulje, som HOD forhandlede sig frem til i forbindelse med OK11. Dengang blev der aftalt ændringer af tjenestemændenes pligtige afgangsalder og som kompensation herfor gives der et beløb, der indbetales på pensionskontoen i PFA.