Log in på Mit HOD:

Forsikringer

HOD forsikringsaftaler

Medlemskab giver adgang til nedennævnte forsikringer som tegnes via HOD.

 

HOD’s frivillige gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv (FG), omfatter Livsforsikring samt Visse kritiske sygdommme og kan tegnes af medlemmer samt deres ægtefælle/samlever.

Selvom der er et krigsforbehold i forsikringsbetingelserne, har Forenede Gruppeliv valgt at dække skader og dødsfald under eller som følge af krigshandlinger eller krigslignende forhold i missionsområdet.

I forbindelse med livsforsikringen er man automatisk omfattet af dækningen vedr. Visse kritisk sygdomme.

 

Fritidsulykkesforsikring hos Tryg Forsikring.

Kan tegnes af medlemmer og deres ægtefælle/samlever og kun i forbindelse med Livsforsikringen.

 

Ulykkesforsikring for børn indtil 18 år
Kan kun tegnes hvis medlemmet er omfattet af fritidsulykkesforsikringen.

 

Privatforsikring hos TRYG
HOD har indgået en samarbejdsaftale med forsikringsselskabet TRYG om private forsikringer til HOD’s medlemmer. Kan tegnes af alle medlemmer.

 

Sundhedsforsikring hos Tryg
Tryg Sundhedsforsikring er en forsikring der blandt andet giver dig mulighed for at blive behandlet hurtigt på privathospitaler, privatklinikker og hos speciallæger.

Forsikringen administreres af Centralforeningen af Stampersonel.

 

Tandforsikring

HOD har fået en attraktiv tandforsikring, som du kan gøre brug af.

Forsikringen tegnes privat og administreres af Dansk Tandforsikring og har således intet med HOD at gøre.

 

 

Print