Nyheder

23. April 2024

Sekunderede stillinger i FN

Vær opmærksom på særlige forhold ved besættelse af sekunderede stillinger ved FN for eksempel i New York.
Tekst: Hans Hartmann, konsulent

Ved udstationering i udlandet er det normalt sådan, at man i CPR-registret bliver registreret som ’statsudsendt’, og derved bevarer man de mange rettigheder, der følger af at være dansk statsborger.

Ved besættelse af sekunderede stillinger ved FN i for eksempel New York gælder imidlertid andre vilkår. Her bliver man ansat og lønnet ved FN. Forsvaret meddeler den ansatte tjenestefri uden løn (TUL) og Tjenestemandspensionen opsættes. Dvs. man stagnerer på det opnåede anciennitetstrin med mindre, man vælger selv at indbetale arbejdsgivers pensionsbidrag. Når al løn fra Forsvaret standses, standser også pensionsindbetaling til anden pensionsordning (pension af tillæg samt ratepension for overenskomstansatte officerer).

 

Efter maksimalt 6 måneders ophold i udlandet bliver man i CPR-registret registreret som ’udrejst’ af Danmark. HOD har samlet op på flere erkendte ulemper, som er konsekvenser af at være registreret som udrejst i CPR-registret:

 

 • Der optjenes ikke anciennitet i forhold til folkepension. Ægtefælle/partner optjener ligesom den udstationerede ikke anciennitet i forhold til folkepension.
 • Man har i udgangspunktet ikke stemmeret til folketing, EU-parlament, regionsråd og kommunalbestyrelse. Forskellige undtagelser og vilkår gør sig gældende. Der er nuancer afhængigt af, hvor i verden man befinder sig og hvor længe.
 • Den udstationerede og familien er ikke dækket af ’det gule sygesikringsbevis’. Det betyder så blandt andet:
 • at man ikke har en ’egen læge’ i DK
 • at sundhedsudgifter ikke dækkes ved ophold i Danmark (herunder fx COVID-vacciner)
 • at helbredsforsikringer tegnet i DK bliver særdeles vanskelige eller umulige at benytte sig af, idet der kræves henvisning fra egen læge, for at kunne benytte behandlingstilbud via forsikringen.
 • Der er ikke adgang til at få udstedt et nyt kørekort
 • Der er ikke adgang til statens apps (kørekort, sundhedskort, jagttegn m.v.)
 • Det giver problemer med adgang til diverse forsikringer i DK, herunder sommerhusforsikring, veteranbilforsikring og lignende. Forsikringsopsigelser begrundes med, at man er rejst ud af Danmark og derfor ikke kan forsikres
 • For medfølgende unge er der problemer i forhold til SU. De registreres også som udrejst og kan dermed ikke godtgøre den krævede tilknytning til Danmark ved ansøgning om SU
 • Der kan ikke modtages børne-/ungeydelser samt barselsydelser

 

Listen er næppe udtømmende!

 

HOD har været i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) med problematikkerne omkring CPR-lov holdt op imod det faktum, at det er i staten Danmarks interesse, at stillinger ved FN bemandes af gode officerer. FPS fandt imidlertid ikke anledning til hverken at stille sig i spidsen for en henvendelse til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) eller at oplyse officerer m.fl. om forholdene før udsendelse.

 

HOD er derfor, sammen med Akademikerne, undervejs med et få ’staten’ (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen) i tale om emnet. Der sker dog næppe ændringer på kort sigt, hvorfor vi opfordrer vores medlemmer til at have ovenstående med i overvejelserne, før man takker ’ja’ til jobbet.