Nyheder

03. November 2022

Fra individuel kontrakt til overenskomstansat

Ansatte på individuel kontrakt er blevet kontaktet om overgang til overenskomstmæssig ansættelse. Vi skitserer kort, hvad aftalegrundlagene siger om overenskomstmæssig ansættelse.
Tekst: Steen Mikkelsen, konsulent

HOD erfarer, at ansatte på individuel kontrakt er blevet kontaktet af FPS angående overgang til overenskomstmæssig ansættelse. Vi vil derfor her skitsere, hvad aftalegrundlagene siger om overenskomstmæssig ansættelse. Det er vigtigt at huske på, at der er tale om flere led i ansættelsen – de grundlæggende vilkår kommer fra FPS og individuelle lønvilkår forhandles lokalt, og der er typisk ingen forbindelse mellem de to. Men begge ting skal være på plads inden accept af stillingen.

 

Ledergruppen

Afhængig af, hvilket niveau den konkrete stilling er oprettet på, gælder følgende:

 

Løngruppe 4 (kaptajner/kaptajnløjtnanter/sektionsledere)

Lønnen omfatter basisløn, forsvars-/beredskabstillæg samt fast kvalifikationstillæg. Hertil kommer individuelt forhandlede kvalifikationstillæg og/eller funktionstillæg. Der skal forhandles inden accept af ansættelsen – ellers kan man jo ikke vide, om vilkårene er tilfredsstillende. Gennemgående er det TR, der skal forhandle. Hvis der er indgået lokal aftale om andre forhandlingsregler, er det den enkelte, der selv forhandler – men så skal resultatet af forhandlingen godkendes i HOD. Hvis der ikke er enighed, er der tale om ”ikke-ansættelse”, og ikke uenighed.

Hvis du er/var M322, skal du være opmærksom på, at M322 ikke findes som overenskomstmæssig ansættelse, og at din stilling grundlæggende er en ”KN/KL-stilling”.

 

Løngruppe 5 (majorer/orlogskaptajner/sektionschefer)

Lønnen omfatter et basislønsinterval, hvor man som udgangspunkt indplaceres på laveste sats. Men højere basisløn skal forhandles i forbindelse med ansættelsen, ligesom der skal forhandles kvalifikationstillæg og/eller funktionstillæg. Der skal forhandles inden accept af ansættelsen – ellers kan man jo ikke vide, om vilkårene er tilfredsstillende. Resultatet af forhandlingen skal godkendes i HOD. Hvis der ikke er enighed, er der tale om ”ikke-ansættelse”, og ikke uenighed.

 

Chefgruppen

Afhængig af, hvilket niveau den konkrete stilling er oprettet på, gælder følgende:

 

Løngruppe 1 (oberstløjtnanter/kommandørkaptajner/brigadechefer)

Lønnen omfatter et basislønsinterval, hvor man som udgangspunkt indplaceres på laveste sats. Men højere basisløn skal forhandles i forbindelse med ansættelsen, ligesom der skal forhandles kvalifikationstillæg og/eller funktionstillæg. Der skal forhandles inden accept af ansættelsen – ellers kan man jo ikke vide, om vilkårene er tilfredsstillende. Resultatet af forhandlingen skal indsendes til HOD af myndigheden.

Du skal være opmærksom på, at sådanne ansættelser skal være varige (mindst 3 år).

 

Pensionsbidrag

Du skal også være opmærksom på, at der ved ansættelse på overenskomst indbetales pensionsbidrag til PFA på helt normal vis, hvor pensionsbidraget på den individuelle kontrakt kunne være indregnet i det udbetalte beløb.

 

Militær grad før tjenestemandspensionering

Der er en række eksempler på, at militære tjenestemænd er gået på pension med grad af fx major/orlogskaptajn eller en grad i den militære chefgruppe, men at der ikke altid er direkte sammenligning mellem overenskomstens gradsniveauer og tjenestemandssystemets gradsniveauer. Her skal HOD henvise til, at kompetencen til at tillægge midlertidig grad ligger hos styrelseschefen, og det ville være naturligt at behandle dette spørgsmål sammen med løn- og tillægsforhandlinger ved overgangen til overenskomstansættelse.

 

Har du spørgsmål eller behov for sparring, så kontakt:

Ledergruppen, Søren Wad Clausen

Chefgruppen, Steen Mikkelsen

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *