Log in på Mit HOD:

Tjenesterejser

Konsulent

Hans Hartmann
E.
hartmann@hod.dk
M.
+45 2240 1252
Ansvarsområder

Tjenesterejser

 • Udstationeringer (tjenesterejser o. 28 dage)
 • Skattespørgsmål

Udstationeringer internationalt

 • Udetillæg
 • Udlån til andre ministerier
 • Øvrige forhold

INTOPS

 • Ydelser
 • Arbejdstid
 • Leave og frirejser
 • Repatrieringer

Flyttegodtgørelse

 • Forflyttelse og beordring under 2 år, 2-4 år, varigt

Kadetter og OBU'er

 • Velkomstbriefinger
 • Evalueringskommissioner
 • Lønforhandlinger
 • Hvervning

SKAT

 • Fradragsmuligheder
 • Lovgrundlaget

Perspektivplan

 • Elementer af Perspektivplan
Print