Log in på Mit HOD:

Myndigheder & Tillidsrepræsentanter

HOD’s lokalafdelingsstruktur med de myndigheder/enheder, samt tillidsrepræsentanter, der er omfattet af de respektive lokalafdelinger

1. 1. Eskadre

1.Eskadre/ Stab, fællestillidsrepræsentant Thomas Kyhe
Division 11, tillidsrepræsentant Bent Mølgaard Christensen
Division 14
Division 16, tillidsrepræsentant Thomas Kyhe
Division 17
Division 19
Søopmålingen, tillidsrepræsentant Per Krag Dich
Kongeskibet DANNEBROG

2. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse - og Regnskabsstyrelse (FES/FRS)

FES:
Kundedivisionen,
tillidsrepræsentant Stig Gunnar Larsen

Styringsdivisionen, tillidsrepræsentant Erik Aaen

 

 

FRS, ingen tillidsrepræsentant. Kontakt HOD sekretariat

4. Frederikshavn

OPLOG Frederikshavn, tillidsrepræsentant Jan Olsen
SSK/TAC og SSK/SIC, tillidsrepræsentant Brian Hørby

SSK/ST og SSK/SMC, fællestillidsrepræsentant og tillidsrepræsentant Allan Nielsen

SSK/TEC/DYC, tillidsrepræsentant Snorre Gudnason

SSK/VBC, tillidsrepræsentant Christian Slej Matthiensen

 

5. Værnsfælles Forsvarskommando, Karup

Flyverstaben, tillidsrepræsentant Mikael Tychsen

Hærstaben, tillidsrepræsentant Jan Hjelmager

Operationsstaben, tillidsrepræsentant Søren M. Dieckmann

JOC Aarhus, tillidsrepræsentant Thomas Bonde-Madsen

JMTO, tillidsrepræsentant Lasse Grønlund Kampmann

Marinestaben, tillidsrepræsentant Jan Bøcker Johansen

 

 

6. Trænregimentet (TRR)

TRR, fællestillidsrepræsentant Hans Henrik Paulsen

ST/TRR, tillidsrepræsentant Poul Henrik Nielsen
1 LOGBTN, tillidsrepræsentant Jesper Morville Vadskær Severinsen
2 LOGBTN, tillidsrepræsentant Nicklas Raundall Malling Nielsen
3 VEDLBTN, tillidsrepræsentant Klaus Bjarke Gärtner Nielsen
5 MP, tillidsrepræsentant Morten Pagter

7. Jægerkorpset (JGK)

Jægerkorpset, tillidsrepræsentant Flemming Brøndum

8. Aalborg

Air Transport Wing (ATW), fællestillidsrepræsentant og tillidsrepræsentant Carsten Viegh Butler

Air Transport Wing (ATW), tillidsrepræsentant Jess Mosegaard

Air Transport Wing (ATW), tillidsrepræsentant Christian Damgaard Jensen

9. Frømandskorpset (FKP)

Frømandskorpset, tillidsrepræsentant Klaus Hjorth

10. SOKOM

SOKOM, tillidsrepræsentant Birger Illemann Johansen

11. Holstebro

Jydske Dragonregiment (JDR), fællestillidsrepræsentant Rasmus Jensen

I BTN, tillidsrepræsentant S. Rosenmejer

II BTN, tillidsrepræsentant Rasmus Jensen
V BTN, tillidsrepræsentant Morten Sønderskov Nielsen

V UDDBTN, tillidsrepræsentant Lars Bossen

13. Helicopter Wing Karup (HW KAR)

HW KAR, fællestillidsrepræsentant Morten Hentiksen

HW KAR ST, tillidsrepræsentant Søren Dahl Lose
L-GRP, tillidsrepræsentant Morten Henriksen

ESK 660, tillidsrepræsentant Mikkel Møller Hansen

ESK 722, tillidsrepræsentant Jakob Waade

ESK 723, tillidsrepræsentant Sune H.K.Kinnerup
ESK 724, tillidsrepræsentant Christian Hedelund Larsen
FLSK, tillidsrepræsentant Rasmus Hvidbjerg Hansen

15. Skive

STAB/GR, fællestillidsrepræsentant Kim Kenneth Jakobsen
ST/IGR, tillidsrepræsentant Kim Kenneth Jakobsen

2 EOD BTN, tillidsrepræsentant Martin Fast Jørgensen

3 CBRN & KONST BTN, tillidsrepræsentant René Jensen
1 PNIG BTN, tillidsrepræsentant Morten Vestergaard

16. FTS

FTS, tillidsrepræsentant Mette Torpdahl Laursen

18. Fredericia

STAB, tillidsrepræsentant Christian Vildhøj

CIS BTN, tillidsrepræsentant Tim Jespersen Mariager

EW, tillidsrepræsentant Claus Nørregaard Rasmussen

SOC/TGR, tillidsrepræsentant Jan Stryhn

19. Haderslev

DDIV, tillidsrepræsentant Mads Timm
1 BDE,
HQBTN, tillidsrepræsentant Frederik Linnebæk Møller-Hansen

20. Oksbøl

Hærens Kamp og Ildstøtte Center (HKIC), fællestillidsrepræsentant Mark Qvist

Hærens Kamp og Ildstøttecenter (HKIC/ST), tillidsrepræsentant Jørgen H. Theilgaard
Danske Artilleri afdeling (1 DAA), tillidsrepræsentant Rasmus Thorn

21. Skrydstrup

Fighter Wing Skrydstrup, tillidsrepræsentant Palle N. Kjær

22. Brabrand

Forsvarets Hovedværksteder, Tillidsrepræsentant Palle Korreborg Pedersen

23. Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse (FMI)

FMI, fællestillidsrepræsentant Steen Fischer-Jensen

FMI PK & øvrig stab, tillidsrepræsentant Jens Bartholdy Norrby
FMI KALA, tillidsrepræsentant Mette Grønborg
FMI KAMA, tillidsrepræsentant Jørn Abel Nielsen

FMI KALU, tillidsrepræsentant Henrik Krintel Christensen

FMI FDD, tillidsrepræsentant Niels Peder Munksgaard

FMI KAKI, tillidsrepræsentant Jan Vesthede

FHV, tillidsrepræsentant Palle Korreborg Pedersen

 

24. Auditørfuldmægtige (AUDFM)

AUDFM, tillidsrepræsentant Jesper Frost Andersen

25. Varde

ST/HEC, tillidsrepræsentant Ulrik S. Kristensen
ST/1 MIBN, tillidsrepræsentant Ditte Jakobsen
HUMASKMP/1 MIBN, tillidsrepræsentant Per E. Jensen

CIMIC & PSYOPS KMP/ 1 MIBN, tillidsrepræsentant Peter Jess Petersen

HBUKMP/1 MIBN, tillidsrepræsentant Daniel Christoffersen

2 MIBN/HEC, tillidsrepræsentant Kenneth Bjørn Jakobsen

HSGS, tillidsrepræsentant Steffen Svanhede Nielsen

27. Korsør

2. Eskadre, fællestillidsrepræsentant Ib Vanman Sørensen

STAB, tillidsrepræsentant Ib Vanman Sørensen

Division 21, tillidsrepræsentant Martin Langhoff

Division 22, tillidsrepræsentant Lennart Pedersen

Division 23 og FRH, tillidsrepræsentant Rasmus Munksgaard Jensen

Division 24, tillidsrepræsentant Rebekka Haarby Hansen

STS, tillidsrepræsentant Søren Spodsberg

OLSK, tillidsrepræsentant Rene Andersen

SOE, tillidsrepræsentant Hjalmer Traugott-Olsen

 

 

 

30. Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS)

FPS, tillidsrepræsentant Jørgen Erik Frost-Rasmussen

VETC, tillidsrepræsentant Lars Højbak

31. Forsvarsakademiet (FAK)

FAK, tillidsrepræsentant Torben Sandal Petersen

32. Slagelse

ST/2BDE og UDDSTELM, tillidsrepræsentant Nadia C. Buhl
GSU & HESK,
I, tillidsrepræsentant Henrik Vestergaard Karnøe
II, tillidsrepræsentant Martin Anders Sørensen
V UDDBTN, tillidsrepræsentant Mads Beckwith

34. Vordingborg

4 NS BTN/TRR, tillidsrepræsentant

35. Søværnets skoler centre Øst (SSK ØST)

SSK/VBC, tillidsrepræsentant Christian Slej Matthiensen

SSK/DYC, tillidsrepræsentant Snorre Gudnason

 

 

41. Sprogkadetter

Elever på sprogofficers uddannelsen

42. Den Kongelige Livgarde

I Livgardebataljon, tillidsrepræsentant Jesper Rohde

II Livgardebataljon, tillidsrepræsentant Lars Ole Bondegaard Nielsen

III Livgardebataljon, tillidsrepræsentant Peter Vingtoft

43. FSU

Forsvarets Sundhedstjeneste, tillidsrepræsentant Steffen Møller

44. Kastellet

Forsvarets Efterretningstjeneste, tillidsrepræsentant Peter Knøster
Geodatstyrelsen/søopmålingen,

46. AFTC

Air Force Training Centre, tillidsrepræsentant Casper Schou Godsk

47. Air Control Wing (ACW)

ACW, tillidsrepræsentant Lars Iversen
CRC Karup (Control & Reporting Centre Karup),
MACC (Mobile Air Control Centre),
Eskadrille 515, tillidsrepræsentant Tanja Terndrup

49. Slotsholmen

Departementet og HDM ADST, fællestillidsrepræsentant og tillidsrepræsentant Jakob Vielsøe-Nielsen

Forsvarsministeriet (FMN) (Forsvarsattachéer med hjælpere),
Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab, tillidsrepræsentant Ole Bent Pedersen
Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn,

51. Værnsfælles Forsvarskommando, København

LESEK, tillidsrepræsentant Johnny Wulff Andersen

STAB, tillidsrepræsentant Kim Malm

OP STAB, tillidsrepræsentant Anders Christian Holmen

 

53. Bornholm

Opklaringsbataljonen/III GHR,
– FSU,
– HKS,
Maritimt overvågningscenter Syd,
Radarhoved Bornholm,

54. Kadetter, Hærens Officersskole

Kadetter, tillidsrepræsentant Lasse Hornbæk Gregersen

55. Kadetter, Søværnets Officersskole

Kadetter, talsmand: Anders Ebert Holm Jensen og Jens Dalby Mortensen

56. Kadetter, Flyvevåbnets Officersskole

Kadetter, tillidsrepræsentant Mikkel Møller Hansen

58. Mons, Belgien

ÆDO SHAPE, tillidsrepræsentant Finn Frigast Larsen

59. Geilenkirchen

Tillidsrepræsentant Lars Schmidt

NATO Airborne Early Warning Force, E-3A Component

60. England

Tillidsrepræsentant Lars Aage Knudsen

UK PJHQ, Northwood
UK Army HQ, Andover
UK Land Intelligence Fusion Centre, Bulford
HQ MARCOM, Northwood
HQ Joint Forces Command, Northwood

HQ ARRC

61. Nordøst Europa

Tillidsrepræsentant Sven O. Andersen

Szczecin
FORATT i Warszawa

63. Landsdelsregion Vest

p.t. ingen anmeldte tillidsrepræsentanter

65. Bruxelles

Tillidsrepræsentant Uffe Geckler Pedersen

NATO HQ, herunder:
– DAMIREP
– DANATO
– IMS
– NCIA
– NHQC35
EUMS

66. Landsdelsregion Øst

Totalforsvarsregion Sjælland STAB U-SEK, tillidsrepræsentant Kenneth Thornild
Hærhjemmeværnsdistrikt Midt – og Vestsjælland ( HDMVS), tillidsrepræsentant Lars Walmar
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland, Lolland og Falster (HDSLF), tillidsrepræsentant Kenneth Scholes Goos
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland (HDNSJ), tillidsrepræsentant Tommy V. Andersen
Hærhjemmeværnsdisktrikt København (HDKBH), tillidsrepræsentant Michael Johannessen
Det Bornholmske Hjemmeværn (DBH), tillidsrepræsentant Lars Lilholm
Marinehjemmeværnsdistrikt Øst (MHV), tillidsrepræsentant Robert E.J.Christoffersen

68. Hjemmeværnskommandoen (HJK)

Hjemmeværnskommandoen, tillidsrepræsentant Niels Kjærgaard

Flyverhjemmeværnet, tillidsrepræsentant Pia Clemmensen

69. Hjemmeværnsskolen (HVS)

Tillidsrepræsentant Karsten Kærhøj Nørgaard

Hjemmeværnsskolen, Nymindegab
Uddannelsescenter Nordjylland, Aalborg
Uddannelsescenter Midtjylland, Skive
Uddannelsescenter Sydjylland, Søgård
Uddannelsescenter Nordsjælland, Christiansminde
Uddannelsescenter Sydsjælland, Stensved
Marinehjemmeværnssektionen, Slipshavn

70. Arktisk Kommando

Tillidsrepræsentant Rasmus B. H. Kimer

Artisk Kommando
Thule Air Base
Slædepatruljen SIRIUS
Uddannelses- og Vedligeholdelseselement Grønland (Aalborg)
Station Nord
Forsvarets Vagt Mestersvig

72. Birkerød, Beredskabsstyrelsen

Tillidsrepræsentant Steen Støttrup

73. Thisted, Beredskabsstyrelsen

Tillidsrepræsentant Karl Frederik Ballisager Bøtker

74. Herning, Beredskabsstyrelsen

Tillidsrepræsentant Lars Mikkelsen

75. Haderslev, Beredskabsstyrelsen

Tillidsrepræsentant Thomas Frandsen

76. Tinglev, Beredskabsstyrelsen

Tillidsrepræsentant Jan-Erik Rasmussen

77. Næstved, Beredskabsstyrelsen

Tillidsrepræsentant Morten Martinsen

77. Næstved - Hedehusene, Beredskabsstyrelsen

Tillidsrepæsentant Lars Melau Isbye

79. Allinge, Beredskabsstyrelsen

Tillidsrepræsentant Anders Lindholm Olesen

80. Holland

Holland

81. USA

HQ SACT, tillidsrepræsentant Lars Bjerring Ravn Nielsen

82. CAOC

CAOC, tillidsrepræsentant Jan Johnson

83. Sydtyskland

Sydtyskland

Print