-->

Tjenesterejser SKAT

Konsulent

Peter Sloth
E.
peter@hod.dk
M.
+45 5093 3649
Ansvarsområder

Organisatoriske forhold

 • Vedtægter
 • Lokalafdelingsforhold

Struktur

 • Stillingsoprettelse
 • Anvendelse af Hjemmeværnets frivillige- og reservepersonel (DS9)

Flyttegodtgørelse

 • Forflyttelse og beordring under 2 år, 2-4 år, varigt.

Tjenesterejser

 • Skattespørgsmål
 • Grønlandsaftalen

Tillidsrepræsentanter

 • Tillidsrepræsentantudvalget (TRU)

Samarbejdsområdet

 • Underudvalg vedrørende samarbejdsvirksomhed (USAM)

Udetillæg

 • Udetillæg

Ferie og barsel

 • Ferie og barsel
Print