Organisationsforhold

Konsulent

Peter Sloth
E.
peter@hod.dk
M.
+45 5093 3649
Ansvarsområder

Organisatoriske forhold

 • Lokalafdelingsforhold

Flyttegodtgørelse

 • Forflyttelse og beordring under 2 år, 2-4 år, varigt.

Tjenesterejser

 • Skattespørgsmål
 • Grønlandsaftalen
 • Udetillæg

Chefgruppen

 • Løn- og tillægsforhold, herunder PKVAL og § 5 Ansættelsesforhold

ÅREMÅLSANSÆTTELSER

 • Åremålsansættelser

Kurser

 • Forhandlingskurser
 • Tillidsrepræsentantkurser

Forhandlingsresultater

 • Godkendelse af, for chefgruppen

Tillidsrepræsentanter

 • Tillidsrepræsentantudvalget (TRU)

Samarbejdsområdet

 • Underudvalg vedrørende samarbejdsvirksomhed (USAM)

Ferie og barsel

 • Ferie og barsel
Print