Debat

18. Juni 2019

Forpligtende medlemsdemokrati

Leder, juni 2019
Tekst: Niels Tønning, formand

I DISSE VALGTIDER KUNNE MAN FÅ DEN TANKE, at afstanden mellem valgløfter og den faktisk udførte politik kun udfordres af den stigende mentale afstand mellem befolkning og politikere. Man hører tit ordet politikerlede   udtalt sammen med udtrykt usikkerhed om placeringen af krydset. Når bladet udkommer, har vi valget bag os, og – hvem ved – måske en ny regering.

 

Repræsentantskabet er HOD’s øverste organ, og i maj valgte det – med en enkelt selvvalgt undtagelse – at genvælge den siddende bestyrelse. Som enhver anden politiker kan og vil jeg selvfølgelig tage det som et udtryk for opbakning til bestyrelsen og den førte politik. Men når vi har et repræsentativt demokrati i valget af vores politiske ledelse og fastsættelse af politisk retning, bør vi efter min mening stille store krav til en løbende og aktiv medlemsinddragelse.

 

Selv om kontakten til lokalafdelinger og medlemmerne er prioriteret meget højt, så indeholder vores politiske konstruktion en mulighed for, at den førte politik afviger fra det, som majoriteten af medlemmerne efterspørger. Uanset hvordan det sker, så er det dog min oplevelse, at HOD aktuelt repræsenterer medlemmerne godt. Der vil altid være meningsforskelle, for det, som nogle efterspørger, vil andre være direkte imod. Men det er i de meningsforskelle, at vi skal finde den bedste fællesnævner, og jeg tror derfor, at det er afgørende, at vi alle prioriterer medlemsdemokratiet. At medlemmerne deler deres frustrationer eller utilfredshed, at lokalafdelingen aktivt tager stilling til udfordringerne og aktivt inddrager hovedbestyrelsen, sekretariatet og formanden i disse overvejelser. Lige som bestyrelsen og sekretariatet i størst muligt omfang bør inddrage lokalafdelingerne i fastsættelsen af politik og prioriteringer.

 

Forslagene og holdningerne er mange, men indeholder som nævnt også diskrepanser. Arbejdsmiljøloven er et godt eksempel, for mange værdsætter loven som en beskyttelse, mens andre oplever den direkte hæmmende for tilfredsstillende funktionsvilkår. Det betyder derfor også, at HOD må have en balanceret politik på området, og et hint om at skabe differentierede muligheder, som både kan tilgodese overholdelse af loven, Forsvarets behov og medlemmernes individuelle ønsker. Traditionelt er aftaler kollektive og udifferentierede, men det behøver de ikke at være. Aftaler om vagt og øvelser er gode eksempler på, at man kan variere vilkår efter opgavens karakter. Men hvis vi vil have flere aftaler, der sætter individet i centrum, skal Forsvaret for eksempel medgive, at retten til at   vælge mellem økonomisk kompensation og afspadsering flyttes til individet.

 

Jeg synes faktisk, at vi ser flere og flere aktive forslag fra lokalafdelingerne. Senest har vi i sekretariatet modtaget forslag til en ny grads-, uddannelses og lønstruktur, udbredelse af ny vagtaftale og tanker om tjenesteplaner ud over PL-niveau. Og det er et værdifuldt supplement til TR-seminarets Meningstorv, der kun kan behandle et antal udvalgte fokusområder. Meningstorvet blev introduceret i 2018 og er her i 2019 et mere modent og udviklet koncept for aktiv inddragelse af lokalafdelingerne, som du kan læse mere om et par sider længere inde i bladet. De valgte fokusområder fra Meningstorvet vil nu blive udviklet i handleplansregi med aktiviteter og målsætninger. Hovedbestyrelsen tager på et seminar i juni de første skridt til en konkretisering af handleplanen, og det er så hensigten at inddrage lokalafdelingerne mest muligt i det videre arbejde og støtte den lokale debat.

 

Styrken i den danske model ligger i den legitimitet, vi får ved reelt at repræsentere officerskorpset. Ikke kun i antal og procent – selv om det også er vigtigt –, men også i holdninger og værdier. Alle officerer uanset rang eller værn bør se sig godt repræsenteret, og derfor også gennem debat og argumenter anerkende, når en aftale eller et politisk tiltag er det bedste for officersgruppen, selv om det ikke er ens personlige præference. Det er derfor mit håb, at I som medlemmer ikke undlader at agere på det, der irriterer eller frustrerer jer i hverdagen. Inddrag jeres tillidsrepræsentant, jeres lokalafdeling, hovedbestyrelsen og sekretariatet. Kun derved kan vi opfylde HOD formål og sikre, at HOD’s er medlemmernes organisation

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *