Debat

09. April 2021

Ny overenskomst i en svær tid

Leder, april 2021
Tekst: Niels Tønning, formand

MED EN JYSK BAGGRUND bliver man aldrig helt tilfreds, men realistisk set var resultatet af OK21 nok det bedst opnåelige i en situation, hvor ingen tør spå om fremtiden for dansk økonomi. Det var derfor også forventet og forståeligt, at skatteministeren sad tungt på statskassen, og det var da også forhandlingen af de generelle lønløft og fastholdelse af

reguleringsordningen, der fyldte mest i de centrale forhandlinger. Og derfor er det også vigtigt, at vi sikrede en reallønsfremgang og en fortsat parallelitet i den private og den offentlige lønudvikling.

 

De offentlige arbejdsgivere afviste mere individuelt frit valg mellem frihed, løn og pension, og tilsvarende afviste organisationerne arbejdsgivers ønske om ændringer af arbejdstidens længde og placering på dagen. Aftalen indeholder derfor ikke omvæltninger, men alligevel flere positive elementer, som bliver gennemgået her i bladet på side 6-10. Jeg

vil i den sammenhæng særligt henlede opmærksomheden på de nye seniordage, videreførelse af kompetencefonden og forbedringer for tillidsrepræsentanterne.

 

Bortset måske fra generel lønudvikling er det dog som oftest resultatet af HOD’s forhandlinger med FPS, der har medlemmernes største interesse, og det er derfor også den del af forhandlingerne, som jeg vil fokusere på.

 

Forudsætningen for forhandlingerne var, at der ikke fra de centrale forhandlinger var afsat puljemidler til forhandlingen, og da vi ikke selv kan trykke penge, er det unægtelig svært at lave udgiftskrævende aftaler. Alene af den årsag lykkedes

det heller ikke denne gang at opnå en aftale om harmonisering af løn og pension for tjenestemandsansatte

beredskabsofficerer. Beklager, men vi kæmper videre i 2024.

 

Jeg er så meget mere tilfreds med, at det lykkedes os at kapitalisere på Forsvarets krav om ændring af fast tjenestested

for kadetter. Jeg erindrer ikke, at nogen ved overenskomst har fået lov til at ’veksle’ sparede driftskroner til løn. Men

det var derfor også vigtigt for os, at vi primært brugte de frigjorte midler på at forbedre kadetternes vilkår, løn og pension,

sekundært på ændring af vilkår under anden uddannelse.

 

Som bekendt har HOD længe opfordret Forsvaret til at forbedre vilkårene under videregående uddannelse. Derfor havde vi ved forhandlingerne krævet elevårsværk genindført, så man under uddannelse ikke er i et konstant krydspres mellem hensyn til familie, job og uddannelse. Kravet blev ikke overraskende afvist, for struktur er ren ledelsesret. Men selvom kravet derfor mest var et vink til Forsvaret om at gøre noget, var det måske alligevel udslagsgivende for, at vi kunne aftale et tillæg til elever på MMS. Det fjerner ikke udfordringerne, men det er et skridt i den rigtige retning.

 

Noget af det, der tog mest tid under forhandlingerne, kan man imidlertid ikke se ud af resultatet. Vi brugte blandt andet meget tid på overenskomstansatte officerers vilkår, løn og arbejdstid. Positivt fik vi blandt andet sikret flyttegodtgørelse ved ansøgte forflyttelser uden forfremmelse, og vi blev faktisk heller ikke afvist på mulighederne for centralt at aftale tillæg for manglende nat- og weekendbetaling til personel i fast vagttørn ved bl.a. Air Control Wing. Men da vi ved overenskomst

ikke kan finansiere aftaler ved bortfald af lokale aftaler, udskød vi i enighed disse forhandlinger til efter overenskomstforhandlingerne.

 

Vi aftalte også i den kommende tid ikke blot at se på de overenskomstansattes lønstruktur, herunder for eksempel en eventuel tilknytning til den fællesakademiske lønskala ved en ændret sammensætning af basisløn og tillæg, men

også rammerne for forhandling af personlige tillæg og mulighederne for at etablere et løntrin for majorer og orlogskaptajner

uden masteruddannelse svarende til M322-niveauet for tjenestemænd.

 

Endelig sikrede vi, at periodeprojektet fra forhandlingerne i 2018 om ydelser i udlandet kan fortsætte og forhåbentligt

snart afsluttes med en aftale. Og ikke mindst, at vi nu også vil se på en forenkling af ydelserne nationalt.

 

Samlet set tør jeg godt konkludere, at resultaterne ikke blot kunne have været meget værre, men at de rent faktisk ikke er så ringe endda.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *