Debat

10. November 2016

Skift frekvens, slut!

Med Ernstveds øjne
Tekst: Peter Ernstved Rasmussen, Journalist

Den fjerde trivselsmåling i efteråret var langt fra munter læsning for forsvarschefen. Færre end hver anden ansatte følte sig motiveret i jobbet, og næsten hver fjerde søgte aktuelt job uden for Forsvaret. Blandt officererne ledte hver tredje officer efter job i det civile, og alene i Hæren drejede det sig om 40 pct. Værre var det, at resultaterne viste en nedadgående tendens i forhold til de tidligere målinger. Det går med andre ord den helt forkerte vej.

For at gøre noget ved problemerne indledte forsvarschef, general Peter Bartram, en rundtur til landets tjenestesteder, hvor han mødte medarbejderne i øjenhøjde, forklarede situationen og opmuntrede dem med anerkendelse for deres store indsats.
Ifølge eget udsagn opfordrede han dem også til at deltage i den offentlige debat. Det skete med besked om, at han samtidig ville den uhøviske tale på de sociale medier til livs.

Der kunne den historie være endt, men forsvarschefen gik skridtet videre, som han selv forklarede det. Han havde sat auditørerne til at undersøge mulighederne for fyringer, og han krævede i det hele taget, at medarbejderne i debatten optrådte loyalt. Da DR efterfølgende viste en video med forsvarschefen på slap line, delte sagen vandene. Nogle roste forsvarschefen for at tale i klart skrog, mens andre opfattede hans udtalelser som trusler og en knægtelse af ytringsfriheden.
Selv stod forsvarschefen fast, men indrømmede dog måske at have ”presset citronen” lidt for hårdt. Og så gentog han sine trusler om at fyre medarbejdere, som optrådte illoyalt over for ledelsen og kolleger.

 

Ombudsmanden var for længst gået ind i sagen, da jeg siden selv skrev en artikel på OLFI, hvor den nu pensionerede oberst Lars R. Møller sammenlignede forsvarschefen med imamerne fra Grimhøjmoskeen og beskyldte ham for at tale med to tunger. I samme artikel kom det frem, at forsvarschefen havde kaldt en reserveofficer til samtale på baggrund af et læserbrev i Berlingske, og senest er det kommet frem, at oberstløjtnant Per Hinrichsen i oktober blev kaldt hjem fra Irak til en samtale med henblik på repatriering på baggrund af nogle udtalelser til DR og Information. Udtalelser, som nærmest ordret stemte overens med, hvad den amerikanske forsvarsminister Ash Carter havde udtalt måneder forinden. Efter samtalen og modne overvejelser fik Hinrichsen dog lov til at fortsætte i jobbet.

I skrivende stund har forsvarschefen ikke offentligt haft noget at tilføje til debatten om debatten, og han har over for OLFI afvist at lade sig interviewe om emnet. Nu venter vi så på ombudsmandens udtalelse.

Hvad der kommer frem i den, fik man et lille indblik i på et åbent samråd i Folketingets Forsvarsudvalg den 12. maj. Her fortalte forsvarsminister Peter Christensen (V), at hans departementschef havde haft en løbende dialog med forsvarschefen om de efterhånden famøse udtalelser, og så citerede han forsvarschefens svar til ombudsmanden:

”Samtidig vil jeg gerne slå fast, at jeg ikke skulle have knyttet behovet for en ordentlig debattone sammen med illoyalitet eller have nævnt fyring i den forbindelse. Det beklager jeg.”

Derefter gentog ministeren en tidligere udtalelse til OLFI og erklærede sig enig med forsvarschefen:

”Man skal ikke true med at fyre folk. Jeg synes, at man skal bruge sin ytringsfrihed, og man skal stå til ansvar for sine ytringer.”

 

Debatten om debatten handler ikke om uhøviske udtalelser, som ingen med en smule fornuft kan være uenige med forsvarschefen i at stoppe.
Nej, debatten om debatten handler om noget langt mere alvorligt – nemlig medarbejdernes tavshed af frygt for repressalier. Historien er talrig med eksempler på medarbejdere, hvis karriere er blevet sat på fuldt stop på grund af militærfaglige udtalelser, som gik imod de politisk vedtagne beslutninger.

De ovenstående aktuelle eksempler bekræfter kun medarbejderne i, at intet har ændret sig, og at det aldrig gavner karrieren at blande sig i debatten. Dermed stivner systemet, tilliden til ledelsen daler, og motivationen i arbejdet forsvinder. De seneste trivselsmålinger burde have givet Forsvarets øverste ledelse et fingerpeg om, hvordan det går med at løse problemet. Medarbejderne og ministeren har endnu til gode at se, at forsvarschefen, hans rådgivere og chefer har forstået det.

 

Peter Ernstved Rasmussen er journalist og stifter af det forsvars- og sikkerhedspolitiske netmedie OLFI. Han har en fortid som reserveofficer i Livgarden og som journalist på Jyllands-Posten.