Medlemmer

Hovedbestyrelsens sammensætning efter valgene på repræsentantskabsmødet den 18. maj 2022
Valgt for perioden 2022-2025.

Formand

Oberstløjtnant Niels Tønning
E-mail:
niels@hod.dk
Mobil:
+45 22 37 39 66

søværnet, Stedfortrædende formand og værnsformand

Kommandørkaptajn Thomas Vestergaard
E-mail:
thomasvestergaard.tv@gmail.com
Mobil:
+45 25 41 59 87

Hæren, Værnsformand

Oberstløjtnant Christian Busch
E-mail:
busch@aarslevnet.dk
Mobil:
+45 30 62 36 38

flyvevåbnet, Værnsformand

Oberstløjtnant Jan C. Wolff
E-mail:
wolff@mil.dk
Mobil:
+45 21 75 82 75

hjemmeværnet, Værnsformand

Oberstløjtnant Kent Mikkelsen
E-mail:
kentmikkelsen@turbopost.dk
Mobil:
+45 42 31 39 70

Beredskabsstyrelsen, værnsformand

Sektionschef Per Sloth Møller
E-mail:
brs-psm@brs.fiin.dk
Mobil:
+45 20 19 89 77

Hæren

Premierløjtnant Laura Friis Jepsen
E-mail:
laurafriis@hotmail.com
Mobil:
+45 28 55 67 56

Hæren

Major Niels Peder Munksgaard
E-mail:
npmunksgaard@msn.com
Mobil:
+45 41 72 48 18

Hæren

Kaptajn Kaare Brink Østergaard
E-mail:
kaare.brink@live.dk
Mobil:
+45 51 34 14 60

Hæren

Kaptajn Rasmus Holkenberg
E-mail:
rasmusholkenberg@gmail.com
Mobil:
+ 45 22 39 11 79

Hæren

Premierløjtnant Sara Jensenius Kristensen
E-mail:
sarajensenius@gmail.com
Mobil:
+45 60 52 66 96

Søværnet, Suppleant for værnsformand

Kommandørkaptajn Jan Landberg Svendsen
E-mail:
jls@mil.dk
Mobil:
+45 22 18 31 85

Søværnet

Orlogskaptajn Michael Løbnitz Bager
E-mail:
michael.bager@outlook.dk
Mobil:
+45 60 67 92 33

Søværnet

Orlogskaptajn Klaus Rehkopff
E-mail:
rehkopff@gmail.com
Mobil:
+45 40 62 76 66

Flyvevåbnet, Suppleant for værnsformand

Major Kim Malm
E-mail:
kim.malm@mil.dk
Mobil:
+45 41 12 05 45

Flyvevåbnet

Major Martin Mosvad Lauridsen
E-mail:
martin@mosvad.dk
Mobil:
+45 22 82 95 25

Flyvevåbnet

Oberstløjtnant Lars Munkholm
E-mail:
hol@mil.dk
Mobil:
+45 22 89 74 45

Hjemmeværnet, suppleant for værnsformand

Orlogskaptajn Niels Kjærgaard
E-mail:
niknaval@gmail.com
Mobil:
+45 21 37 91 29

Beredskabsstyrelsen, Suppleant for værnsformand

Sektionschef Jens Chr. Kyster
E-mail:
brs-jck@brs.dk
Mobil:
+45 71 70 27 07
Print