Log in på Mit HOD:

Medlemmer

Hovedbestyrelsens sammensætning efter valgene på repræsentantskabsmødet den 14. maj 2019.
Valgt for perioden 2019-2022.

Formand

Oberstløjtnant Niels Tønning
E-mail:
niels@hod.dk
Mobil:
+45 2237 3966

Stedfortrædende formand samt værnsformand Søværnet

Kommandørkaptajn Peter Vestergaard
E-mail:
fmi-pk-chmy@mil.dk
Mobil:
+45 2122 0491

Værnsformand, Hæren

Major Christian Busch
E-mail:
busch4@email.dk
Mobil:
+45 30 62 36 38

Værnsformand, Flyvevåbnet

Oberstløjtnant Jan C. Wolff
E-mail:
Wolff@mil.dk
Mobil:
+45 2175 8275

Værnsformand, Hjemmeværnet

Oberstløjtnant Kent Mikkelsen
E-mail:
kentmikkelsen@turbopost.dk
Mobil:
+45 4231 3970

Værnsformand Beredskabsstyrelsen

Brigadechef Stig Hammerhøj
E-mail:
sha@brs.dk
Mobil:
+45 2332 5781

Suppleant for værnsformand, Hæren

Kaptajn Kristian Blicher
E-mail:
kristianblicher@hotmail.com
Mobil:
+45 2555 6035

Hæren

Major Lars Buhl Christiansen
E-mail:
lb@mil.dk
Mobil:
+45 5084 9170

Hæren

Premierløjtnant Sophie Daather
E-mail:
sophiedaather@gmail.com
Mobil:
+45 6133 0703

Hæren

Kaptajn Rasmus Holkenberg
E-mail:
rasmusholkenberg@gmail.com
Mobil:
+ 45 2239 1179

Hæren

Major Henrik Schiøler
E-mail:
schioler@mil.dk
Mobil:
+45 4053 2779

Suppleant for værnsformand, Søværnet

Orlogskaptajn Jørn Abel Nielsen
E-mail:
joernogberit@email.dk
Mobil:
+45 2026 1420

Søværnet

Orlogskaptajn Jan Landberg Svendsen
E-mail:
jansvendsen@stegenborg.dk
Mobil:
+45 2218 3185

Søværnet

Orlogskaptajn Thomas Vestergaard
E-mail:
thomasvestergaard.tv@gmail.com
Mobil:
+45 2541 5987

Suppleant for værnsformand, flyvevåbnet

Major Kim Malm, orlov fra hovedbestyrelsen JUN 2019 – FEB 2020
E-mail:
kim.malm@mil.dk
Mobil:
+45 4112 0545

Flyvevåbnet

Kaptajn Martin Holm Mosvad, suppleant for Kim Malm FLV, JUN 2019 – FEB 2020
E-mail:
martin@mosvad.dk
Mobil:
+45 2282 9525

Flyvevåbnet

Major Morten Henriksen
E-mail:
mortenhenriksen@mail.dk
Mobil:
+45 4121 7421

Flyvevåbnet

Major Lars Munkholm
E-mail:
hol@mil.dk
Mobil:
+45 2289 7445

Suppleant for værnsformand, hjemmeværnet

Major Steen Schütz
E-mail:
steens@outlook.com
Mobil:
+45 4086 0329

Suppleant for værnsformand, Beredskabsstyrelsen

Sektionschef Per Sloth Møller
E-mail:
brs-ts-stch@fiin.dk
Mobil:
+45 2019 8977
Print