-->

Medlemmer

Hovedbestyrelsens sammensætning efter valgene på repræsentantskabsmødet den 18. maj 2022
Valgt for perioden 2022-2025.

Formand

Oberstløjtnant Niels Tønning
E-mail:
niels@hod.dk
Mobil:
+45 2237 3966

søværnet, Stedfortrædende formand og værnsformand

Kommandørkaptajn Thomas Vestergaard
E-mail:
thomasvestergaard.tv@gmail.com
Mobil:
+45 2541 5987

Hæren, Værnsformand

Oberstløjtnant Christian Busch
E-mail:
busch@aarslevnet.dk
Mobil:
+45 30 62 36 38

flyvevåbnet, Værnsformand

Oberstløjtnant Jan C. Wolff
E-mail:
wolff@mil.dk
Mobil:
+45 2175 8275

hjemmeværnet, Værnsformand

Oberstløjtnant Kent Mikkelsen
E-mail:
kentmikkelsen@turbopost.dk
Mobil:
+4542313970

Beredskabsstyrelsen, værnsformand

Sektionschef Per Sloth Møller
E-mail:
brs-psm@brs.fiin.dk
Mobil:
+4520198977

Hæren, Suppleant for værnsformand

Major Kristian Blicher
E-mail:
kristianblicher@hotmail.com
Mobil:
+45 2895 0304

Hæren

Major Niels Peder Munksgaard
E-mail:
npmunksgaard@msn.com
Mobil:
+4541724818

Hæren

Kaptajn Kaare Brink Østergaard
E-mail:
kaare.brink@live.dk
Mobil:
+45 5134 1460

Hæren

Kaptajn Rasmus Holkenberg
E-mail:
rasmusholkenberg@gmail.com
Mobil:
+ 45 2239 1179

Hæren

Premierløjtnant Sara Jensenius Kristensen
E-mail:
sarajensenius@gmail.com
Mobil:
+4560526696

Søværnet, Suppleant for værnsformand

Kommandørkaptajn Jan Landberg Svendsen
E-mail:
jls@mil.dk
Mobil:
+45 2218 3185

Søværnet

Orlogskaptajn Michael Løbnitz Bager
E-mail:
michael.bager@outlook.dk
Mobil:
+4560679233

Søværnet

Orlogskaptajn Klaus Rehkopff
E-mail:
rehkopff@gmail.com
Mobil:
+4540627666

Flyvevåbnet, Suppleant for værnsformand

Major Kim Malm
E-mail:
kim.malm@mil.dk
Mobil:
+45 4112 0545

Flyvevåbnet

Major Martin Mosvad Lauridsen
E-mail:
martin@mosvad.dk
Mobil:
+4522829525

Flyvevåbnet

Oberstløjtnant Lars Munkholm
E-mail:
hol@mil.dk
Mobil:
+45 2289 7445

Hjemmeværnet, suppleant for værnsformand

Orlogskaptajn Niels Kjærgaard
E-mail:
niknaval@gmail.com
Mobil:
+4521379129

Beredskabsstyrelsen, Suppleant for værnsformand

Sektionschef Jens Chr. Kyster
E-mail:
brs-jck@brs.dk
Mobil:
+4571702707
Print