Nyheder

05. Marts 2019

Tryg udvider årsrejseforsikringen

Ny dækning på årsrejseforsikringen sikrer, at du er dækket, hvis du rejser på ferie fra dit udsendelsessted.

Tryg har udvidet årsrejseforsikringen for medlemmer af HOD, så den dækker ferierejser, hvor udrejsen ikke sker fra Danmark. Det betyder, at du nu trygt kan rejse på ferie fra det land, hvor du er udstationeret. Hvis du rejser ud fra et land uden for EU/EØS, skal du sikre dig, at din årsrejseforsikring er oprettet med Verdensdækning. Forsikringen dækker ferierejser på op til 60 dage.

 

Medlemmer, der tegner årsrejseforsikring efter 1. marts 2019 vil automatisk få noteret dækningsudvidelsen på policen. Har du allerede tegnet årsrejseforsikring i Tryg, kan du med fordel kontakte Tryg på 70 33 25 25 og bede om at få noteret udvidelsen på policen.

Dækningsudvidelsen koster ikke ekstra for HOD medlemmer.

 

Tekst, som noteres i policen:

Ferie påbegyndt fra udlandet
Årsrejseforsikringen er udvidet til at omfatte ferie, hvor udrejsen ikke sker fra Danmark.

Forsikringen er udvidet til at omfatte ferierejser påbegyndt fra udlandet, når en forsikret i husstanden arbejder midlertidigt i udlandet og er aktivt medlem af Hovedorganisationen af officerer i Danmark (HOD). Forsikringen dækker i op til 60 feriedage.
Det er en forudsætning, at forsikrede har CPR-adresse i DK og er omfattet af det gule sundhedskort. Forsikrede skal kunne dokumentere perioden for ferierejsen.
Forsikringen skal være oprettet med en Verdensdækning, hvis udrejsen sker fra et land uden for EU/EØS-landene.
Ved eventuel hjemtransport til Danmark skal forsikrede selv betale returrejsen til det land, som forsikrede eventuelt skulle være vendt tilbage til efter ferie.

 

Kontakt Tryg på 70 33 25 25, hvis du ønsker at høre mere om udvidelsen eller blot ønsker din årsrejseforsikring udvidet.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *