Nyheder

25. Oktober 2018

Sag om påstået nepotisme i Hæren

Kommentar fra formand, Niels Tønning, til sag om påstået nepotisme i Hæren.

Jeg er stolt af at være officer, og jeg er stolt af at repræsentere officerer i Forsvaret som formand for HOD. Det er min oplevelse, at officerer har et højt moralsk kodeks og er gennemgående ordentlige.

 

Jeg er ikke orienteret i detaljer om den sag, der lige nu er om påstået nepotisme i Hæren. Min viden kommer stort set fra medierne, og sådan er det nok for mange. Der er ikke ret mange af os, der ved, hvad der er op og ned, og det skal vi alle sammen huske lige nu. Derfor er alle parter også bedst tjent med en undersøgelse for at få afklaring. Og i den sammenhæng er det helt naturligt, at man vælger at fritage hærchefen for tjeneste, mens undersøgelsen står på.

 

Overordnet skal man passe på ikke at bringe sig i en situation, hvor der kan rejses tvivl om ens integritet. Det er vigtigt for alle, men det er især vigtigt jo højere oppe i hierarkiet, man befinder sig.

 

Vores rolle som fagforening kan være at stille advokatbistand til rådighed, hvis det er ønsket. Det er helt normal praksis. Det træffer hovedbestyrelsen beslutning om i hvert enkelt og konkret tilfælde.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *