Nyheder

17. Oktober 2018

Officerer trækker i trådene

Siden juni har officerer fra bl.a. Hjemmeværnet været dybt involveret i forskydningen af især britiske militærkøretøjer til øvelse Trident Juncture i Norge.
Foto: Major Tobias Tesch trækker på støtte fra omkring 160 frivillige hjemmeværnssoldater i forbindelse med opgaven, hvor især britiske køretøjer skal forskydes gennem Danmark til deltagelse i øvelse Trident Juncture i Norge. Foto: Morten Fredslund
Tekst: Morten Fredslund, journalist

Når gigantøvelsen Trident Juncture for alvor skydes i gang i Norge i næste uge vil en del af øvelsens ca. 10.000 deltagende køretøjer have passeret gennem Danmark. Siden juni har officerer fra blandt andet Hjemmeværnets to Landsdelsregioner og en række Hjemmeværnsdistrikter arbejdet med planlægningen af forskydning af køretøjer fra især den britiske hær, som bruger forskydningen ad vejnettet som en decideret øvelsesdisciplin.

 

– I dag kommer der ni dråber med i alt 57 køretøjer og 18 trailere. Det er er i hvert fald planen, men det kan hurtigt ændre sig. Her ved grænsen tager det sammenlagt to timer, og opgaven er ikke så belastende, når køretøjerne kommer i dråber fremfor i en lang kolonne, siger major Tobias Tesch, mens han dirigerer britiske køretøjer på plads på politiets kontrol-rasteplads ved grænsen i Kruså.

 

Han er chef for Operationer, Planlægning og Uddannelse, CH OPU, ved Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, som i forbindelse med opgaven trækker på omkring 160 frivillige hjemmeværnssoldater fra distriktets hjemmeværnskompagnier.

 

– Vi har indsat 20 hjemmeværnssoldater om morgenen og 25 om aftenen. Her på grænsen gør dråberne med køretøjer holdt, og briternes egne Movement Control-soldater kontrollerer blandt andet våben og papirer vedrørende farligt gods. To hjemmeværnssoldater tæller og registrerer køretøjerne, inden de sendes videre mod Flyvestation Skrydstrup, siger Tobias Tesch.

 

En motiverende faktor
På Flyvestation Skrydstrup holder de britiske soldater et velfortjent hvil og overnatter et døgn, inden turen fortsætter mod Sjælland, Sverige og Norge, hvor Trident Juncture løber af stablen fra den 25. oktober til 7. november.

 

– På ruten til og fra flyvestationen passerer militærkøretøjerne flere kontrol- og vejviserposter, ligesom hjemmeværnssoldater fra vores motoriserede overvågning er med til at sikre, at alt kører, som det skal. På selve flyvestationen har vi folk til at registrere, at alle køretøjer kommer inden for hegnet, og i Søgårdlejren er vores operationscenter bemandet med frivillige, som blandt andet holder styr på, hvilke dråber og kolonner, der har passeret grænsen, fortæller Tobias Tesch.

» For Hjemmeværnssoldaten gælder ”jo større jo bedre”, og det her er så reel en opgave, som vores hjemmeværnssoldater overhovedet kan få «,
Tobias Tesch, major

Det er kun godt et års tid siden, at han søgte jobbet ved Hærhjemmeværndistrikt Syd- Og Sønderjylland efter otte år ved Danske Division og på stabsposter på korpsniveau.

 

– Det skifte har jeg ikke fortrudt ét sekund. Hjemmeværnet er en utrolig spændende organisation at arbejde for. Her arbejder du med folk, der jo faktisk bruger deres fritid på det her og nu, så folk er per definition positive. Hvis du vel og mærke leverer. Hvis du ikke leverer, kan de jo bare gå hjem, og du er derfor nødt til at være god hver eneste gang, du er sammen med de frivillige. Du kan heller ikke bare blæse i fløjten, og så står der 200 mand i gården. Du må motivere folk til at komme, og det, synes jeg, er fascinerende, siger Tobias Tesch.

 

Han, eller kolleger ved de øvrige distrikter, har dog ikke haft problemer med at skaffe frivillige til denne opgave, hvor 550 køretøjer og ca. 1.100 britiske soldater passerer ad vejnettet gennem Danmark i løbet af små tre uger. Andre 300-400 køretøjer fra blandt andet Ungarn, Frankrig og Tyskland transporteres på togstammer.

 

Foto: For godt et år siden skiftede major Tobias Tesch til Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- Og Sønderjylland efter otte år ved Danske Division. Foto: Morten Fredslund

– Det er en god og motiverende opgave. Det er det, vi er sat i verden til: At yde støtte til Hæren, og at tilsikre andre NATO-lande får den nødvendige støtte. For Hjemmeværnssoldaten gælder ”jo større jo bedre”, og det her er også så reel en opgave, som vores hjemmeværnssoldater overhovedet kan få. De frivillige vil rigtig gerne gøre en forskel, og det gør de her ved at få nogle gæster igennem vores område så let som muligt og uden for meget ”støj”, siger Tobias Tesch.

 

Hamrende relevant
I teksten i det seneste forsvarsforlig bliver det slået fast, at Host Nation Support-rollen for allierede NATO-styrker skal være en af Hjemmeværnets hovedopgaver i forligsperioden. Hos Landsdelsregion Vest er det derfor også en disciplin, man allerede fra begyndelsen af året har øvet adskillige gange på stabs- og CPX-øvelser (Command Post Exercise, red.), inden man uddelegerede den konkrete forskydningsstøtteopgave til tre af Landsdelsregionens seks Hærhjemmeværnsdistrikter.

 

– Det her er en NATO disciplin, vi skal kunne. Danmark er en lille flig på kanten af Europa, og hvis nogen af vores allierede skal til Baltikum, skal vi kunne modtage og opvarte enhederne. Det er skrevet ind i forligsteksten, at Hjemmeværnet skal kunne modtage styrker udefra, så opgaven her er hamrende relevant, og vi får en masse erfaringer, uden at det har kostet alverden, siger major Poul Woer fra Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest.

 

Han har for år tilbage gennemført adskillige større troppe- og køretøjsforskydninger i forbindelse med store NATO-øvelser. Siden maj har han været landdelsregionens mand på opgaven med at få de britiske køretøjer til Trident Juncture sikkert fra grænsen til Storebæltsbroen, hvor Landsdelsregion Øst tager over.

 

Foto: Knap 1000 køretøjer passerer Danmark på vej mod Norge og øvelse Trident Juncture. Foto: Morten Fredslund
» Det her er en NATO disciplin, vi skal kunne. Danmark er en lille flig på kanten af Europa, og hvis nogen af vores allierede skal til Baltikum, skal vi kunne modtage og opvarte enhederne «,
Poul Woer, major

Vi møder ham på Flyvestation Skrydstrup, hvor briterne har oprettet et Convoy Support Center – et slags hovedkvarter hvorfra man dels tanker køretøjer og forplejer, dels monitorerer den samlede forskydning, hvorunder briterne har cirka 100 mand på flyvestationen.

 

– Det er er første gang, at vi skal støtte en større forskydning under en ny doktrin, hvor der blandt andet er kommet nye styrelser til i en ny struktur. Mange af de unge har ikke set sådan en forskydning før, og der skal bankes gammel rust af, og disciplinenerne skal genopfriskes, siger Poul Woer, der ligesom Tobias Tesch mener, at opgaven både er spændende og relevant.

 

– Det er jo det her, vi skal kunne. Doktrinen siger, at de allierede enheder skal kunne komme til Danmark og være her i en periode med henblik på at tage videre til Baltikum eller returnere til hjemlandet. Det kunne være et par britiske brigader – eller op til hele 1.st. UK Division – i to-tre uger, og så ville opgaven jo være meget mere omfattende. Så det er en god opgave og øvelse for os, hvor mange ubekendte bliver vendt undervejs, siger Poul Woer.

 

Tankanlæg og festivaltoiletter

Det er Værnsfælles Forsvarskommando, der har stået for den overordnede planlægning og koordinering, mens detailplanlægningen er kastet ud til Hjemmeværnets to Landsdelsregioner.

 

Hos Landsdelsregion Vest har Poul Woer haft et tæt samarbejde med Flyvestation Skrydstrup, der i perioden samlet har haft 2.800 overnattende britiske soldater indenfor hegnet, hvor de 550 køretøjer desuden er blevet tanket med i alt 75.000 liter diesel.

 

– Vi har selv brug for flyvestationens tankanlæg, så Trænregimentet har leveret to tranportable tankanlæg til opgaven, siger kaptajn Bo Bojesen fra flyvestationens Command and Control-sektion.

 

Foto: Major Poul Woer og kaptajn Bo Bojesen er enige om, at opgaven med at få køretøjerne sikkert frem er både spændende og relevant. Foto: Morten Fredslund

Bo Bojesen har stået for alt det praktiske inden for hegnet i forbindelse med briternes brug af flyvestationen.

 

– Opgaven er vokset undervejs, og blandt andet er antallet af overnattende soldater fordoblet i forhold til de første meldinger. Og da briterne pludselig fik ordre på at overnatte feltmæssigt i stedet for i gymnastiksalen, som vi ellers havde rigget til med feltsenge, måtte vi ud i byen og leje festivaltoiletter m.v. Så det har været en anderledes opgave, end vi er vant til, og udfordringen har været at gøre det mindst muligt forstyrrende i forhold til den daglige drift. Men overordnet set er det en rigtig spændende koordinationsopgave, hvor jeg har trukket rigtig meget på netværket for at få tingene til at gå op i en højere enhed, siger Bo Bojesen.

 

Samlet set har knap 1.000 køretøjer passeret gennem Danmark på vej mod Norge og Trident Juncture 2018 – 550 ad vejnettet, cirka 400 på togstammer. I øvelsen deltager 45.000 soldater fra 31 lande, 10.000 køretøjer, 150 fly og 60 skibe.

 

Op til øvelsens start forventer man omkring 180 flytransporter og 60 skibstransporter med materiel og personel til Norge fra 27 forskellige havne, flyvepladser og jernbanestationer.

 

Stillet på én lang række fylder alle øvelsens køretøjer 92 km – fra Rådhuspladsen i København til udkanten af Slagelse.

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *