Nyheder

21. September 2020

Officerer har vagten på Dannebrog

Som det eneste større skib i Søværnets flåde er Dannebrog slået til kaj af corona. Tre officerer varter Kongeskibet, mens det ligger i dvale i Frederikshavn.
Foto: Dannebrog kommer ikke på togt i sæsonen 2020 og ligger i stedet stille til kaj på Flådestation Frederikshavn. Foto: Morten Fredslund
Tekst: Morten Fredslund, journalist

Som det eneste større skib i Søværnets flåde er Kongeskibet Dannebrog slået til kaj af corona-pandemiens hærgen. Frem til næste forår er al sejlads med den kongelige yacht aflyst, men tre officerer fra skibets maskinbesætning indgår i den roste, der varter kongeskibet, mens det ligger i dvale på Flådestation Frederikshavn.

Vi besøgte Dannebrog, da sommeren gik på hæld.

 

Ikke alt på Flådestation Frederikshavn er, som det plejer på denne årstid. For blandt de mange grålige flådefartøjer i flådestationens bassiner skiller et sig ud: Det kridhvide, knap 80 meter lange kongeskib, Dannebrog.

 

Hvis foråret og sommeren havde været normal, ville Dannebrog lige nu ligge i Bøje 1 ud for Marinestation Holmen eller være på togt i de indre danske farvande med H.M. Dronningen eller andre fra den kongelige familie om bord. Men corona-pandemien har eftertrykkeligt sørget for, at intet er normalt i år. Og derfor ligger Kongeskibet Dannebrog stille ved den kajplads, hvor skibet plejer at overvintre – ene, men ikke forladt. For døgnet rundt skiftes seks mand fra Dannebrogs maskinbesætning til at holde vagt og varte skibet. Corona eller ej.

 

– Der er altid mindst én fra besætningen om bord på kongeskibet. Vi er tre officerer, to befalingsmænd og en konstabel fra maskinbesætningen, som deles om vagtturnussen. Sådan har det været, siden beskeden kom om, at Dannebrog i år ikke skulle udrustes og indsættes som kongeskib. Det var blot halvanden uge inden, at vi efter planen skulle stikke til søs i april, siger kaptajnløjtnant Thomas Kyhe, der er teknikofficer på kongeskibet.

 

En særlig konstruktion

Dannebrogs faste besætning tæller 18 mand, hvoraf de ni er officerer. Kongeskibet har organisationsmæssigt en særlig konstruktion, idet skib og besætning er tilknyttet 1. Eskadre, mens skibets chef er H.M. Dronningens jagtkaptajn, som organisatorisk er tilknyttet hoffet. I sin funktion som skibschef er jagtkaptajnen dog organisatorisk knyttet til 1. Eskadre, ligesom den øvrige besætning.

 

Op til hver sejlende sæson indkaldes i januar 36 værnpligtige for at blive uddannet til at være en del af besætningen under de kongeliges forårs- og sommertogter og øvrige sejladser, der typisk indledes medio maj.

 

– Corona-situationen har jo udviklet sig hele tiden, og da det blev meldt ud, hvilke operative kapaciteter der skulle opretholdes, fremgik det af Direktiv for genåbning af Søværnets kapaciteter, at Kongeskibet Dannebrog afventede særlige forholdsregler. Derfor gik der også et pænt stykke tid, før der kom en endelig afklaring om, hvor vidt vi i besætningen skulle skabe vilkår for at gennemføre dele af årets planlagte program, eller skibet ikke skulle udrustes og indsættes og derfor forblive ved Flådestation Frederikshavn. Primo juni blev det besluttet, at kongeskibet ikke skulle gennemføre sejladser i sæson 2020, siger Thomas Kyhe.

 

 

 

 

Foto: Kaptajnløjtnant Thomas Kyhe er teknikofficer på Dannebrog. Han er også formand for HOD's lokalafdeling i 1. Eskadre. Foto: Morten Fredslund

Ud over nogle mindre skolefartøjer er kongeskibet det eneste af Søværnets skibe, som har indstillet sejladsen som følge af corona-pandemien. På nær kongeskibets vagthold fra maskinbesætningen blev alle øvrige besætningsmedlemmer sendt hjem på lige fod med øvrige ansatte i Søværnet og Forsvaret – for de fastansattes vedkommende for blandt andet at arbejde i hjemmet.

 

– På det tidspunkt var de værnepligtige, som var bestemt for tjeneste på kongeskibet, kun få dage fra at have gennemført deres grunduddannelse, og det er brandærgerligt, at de ikke kom ud og sejle med kongeskibet. De får jo ikke muligheden igen, da de ved næste sæson på papiret har aftjent deres værnepligt. De har glædet sig som små børn op til jul, og nogle har endda stået på venteliste til en plads om bord. Men den mulighed er forpasset nu. Det er jo ikke så trist for os med fast tilknytning til skibet, for der kommer jo en ny sæson. Men for de værnepligtige er det bare smaddersynd, siger Thomas Kyhe.

 

Under normale forhold ligger rekrutteringsraten blandt de værnepligtige på Dannebrog på skyhøje 60 procent. Under de helt særlige forhold i år har en række ildsjæle fra kongeskibet, eskadren, uddannelsescentre og andre myndigheder derfor gjort en ekstra stor indsats for at fastholde de unges interesse for Søværnet.

 

– Blandt andet har man inviteret dem, der havde lyst, til rundvisning om bord, ligesom de også har fået tilbud om at gennemføre resten af deres værnpligt på andre skibe. Det har givet pote, og det er faktisk lykkedes at rekruttere omkring halvdelen af holdet til videre uddannelse og tjeneste i Søværnet, selv om de ikke kom ud at sejle med Dannebrog, siger Thomas Kyhe.

 

Få faglige spørgsmål

Han er HOD’s lokalafdelingsformand i 1. Eskadre, der tæller godt 100 officerer, hvoraf langt de fleste er sejlende officerer. Men selv om corona-pandemien indledningsvis sendte en række af eskadrens officerer hjem for at udføre tjeneste fra hjemmet, førte til ændring i rotationsmodus på eskadrens inspektionsskibe- og fartøjer og tilførte nye termer som hjemmekarantæne, værnemidler, hjemmearbejdsplads og social afstand til danskerens ordforråd, så er han ikke blevet overdynget med faglige spørgsmål fra bekymrede kolleger.

 

– Forsvaret er jo god til at melde ud, og HOD har fra centralt hold været god til at informere på de sociale medier, så man er nået bredt ud i forhold til de tvivlsspørgsmål, der har været. Officerer er generelt også gode til at byde ind med svar på de ting, de ved noget om, og det har blandt andet båret frugt, når en kollega har stillet spørgsmål på de sociale medier. Officerer kan jo godt tænke selv og læse og forstå, siger Thomas Kyhe med et smil og tilføjer:

 

– Alle ved, at vi ikke er herrer over det, der sker i forhold til corona, så folk tager det stille og roligt. Dannebrog blev i år jo eksempelvis ikke indsat i sejlende tjeneste på grund af coronaen, og officerer kan også godt forstå, at når man ikke sejler, så får man ikke sine sø-øvelsestillæg, ligesom man heller ikke får øvelsestillæg, når man ikke er på øvelse. Tillæggene kan selvfølgelig være med til at forsøde tilværelsen og gøre ferien lidt mere luksuriøs, men det er ikke noget, man bør tilrettelægge sin privatøkonomi efter, siger Thomas Kyhe.

 

Han påpeger, at selv om det meste af staben under de særlige corona-forhold er sendt hjem for at arbejde hjemmefra, så kører rigtig meget trods alt blot videre som hidtil.

 

– Videomøder over VTC er uden tvivl blevet et hit, selv om det ikke kan erstatte det at mødes fysisk. Under corona-krisen har mange lært, at VTC er et rigtig godt informationsforum, men et rigtig dårligt diskussionsforum. En anden ting er, at man går glip af en del af det sociale arbejdsliv ved ikke at sidde på en eskadregang, da vi nu er spredt rundt i hjemmene. Så den interaktion, der normalt er på sådan en gang, forsvinder jo. Men folk kan jo godt forstå det – man skal hverken blive smittet eller smitte andre, siger Thomas Kyhe og tilføjer:

 

– Nu må vi se, hvor længe det her trækker ud. Vi på kongeskibet er jo allerede begyndt at se frem mod Dannebrogs 2021-sæson. Hvor stor indflydelse vil coronaen få på den? Ikke voldsomt stor, håber jeg.

 

Foto: Foto: Morten Fredslund

Kongeskibet Dannebrog:

 

Selv om Dannebrog ikke kommer på togt i 2020-sæsonnen, er en del af besætningen i gang med vedligeholdelsesaktiviteter m.h.p. klargøring til sæson 2021, ligesom skibets faste besætning gennemfører tjeneste i et tilpasset opgavekatalog.

 

Den faste del af besætningen arbejder nu med blandt andet drift og vedligeholdelse af skibet, ligesom der arbejdes med transformationsprocessen vedr. værnepligtige.

 

Frem til opstart af sæson 2021 vil besætningen i øvrigt være beskæftiget med løsning af opgaver for kongehuset, der relaterer sig til kongeskibets opgaver vedr. bl.a. drift og operationer af/med kongeskibets tilknyttede chalupper og fartøjer, drift- og vedligeholdelse af kongeskibet langs kaj, individuel kompetenceudvikling samt planlægning af sommertogt 2021.

 

Endvidere støtter kongeskibets faste besætning personelsiden ved andre enheder og tjenestesteder i de tre eskadrer, ved landtjenestesteder samt i international tjeneste.

 

 

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *