Nyheder

27. Oktober 2017

Officeren nr. 5 2017

Styrelserne har skabt bureaukrati, tung administration og flaskehalse. Læs nyt nummer af Officeren.
Foto: Oberst Henrik Kanstrup, LAN, er chef for Helicopter Wing, som er den største niveau-III myndighed i Flyvevåbnet. Foto: Peter Ernstved Rasmussen
Tekst: Vickie Lind, pressechef

Bureaukrati, tung administration og flaskehalse

Marginaliseringen af forsvarschefen og oprettelsen af nye styrelser under Forsvarsministeriets departement skulle sikre et bedre forsvar. Men konsekvensen af manglende helhedsansvar er tungere administration, mere bureaukrati og et uhensigtsmæssigt kontrolregime.

 

En officer er altid chef – eller…

Når man stiller spørgsmålet, hvilken type arbejde udfører en officer i det danske forsvar, vil svaret blive en meget lang liste med stillingsbetegnelser som for eksempel sektionschef, sagsbehandler, pilot, delingsfører, tenikofficer, næstkommanderende, forsvarschef, adjudant, faglærer, sikkerhedsrådgiver, søopmåler og så videre.

 

Hvilke motiver og intentioner her officerseleverne?

Rygterne og historierne har været mange. I et forsøg på at få afklaret forholdene en gang for alle, har HOD undersøgt intentioner og motivationer hos officerseleverne på alle officersuddannelserne, også løjtnants- og sprogofficersuddannelserne.

 

Megabyen som fremtidens kampplads

I 2050 vil mere end halvdelen af Jordens befolkning på 10 milliarder mennesker bo i enorme og kaotiske byer, og det er nærmest uundgåeligt, at der vil udbryde krig i nogle af dem. Hvis Danmark skal være med, vil det stille Forsvaret over for en række udfordringer.

 

Læs bladet her

 

 

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *