Nyheder

11. December 2017

Nye aftaler om honorering af døgnvagter

Forsvarsministeriet, CS og HOD har indgået nye lokalaftaler om honorering af døgnvagter i VFK’s afvisningsberedskab og i Beredskabsstyrelsen.

Forsvarsministeriet, HOD og CS har efter et intenst forhandlingsforløb over den seneste måneds tid indgået en lokal aftale, der igen åbner muligheden for at tilrettelægge vagter som døgnvagter. I første omgang dækker aftalen alene afvisningsberedskabet i Skrydstrup samt Beredskabsstyrelsens vagter, indsættelser og øvelser, men aftalen kan udvikles til en mere generel dækning i Forsvaret i øvrigt.

 

– Enhver aftale er udtryk for et kompromis. Der er derfor også elementer i aftalen, som vi gerne så var bedre, men samlet set har vi fået en god aftale, der på helt centrale områder er bedre end de eksisterende døgntillægsaftaler. Vi ved, at der vil være nogle, der bliver glade for igen at kunne gå døgnvagter, men også at nogle hellere ville være fortsat med 12/12 vagter, men det var ikke en mulighed, siger formand for HOD, Niels Tønning.

 

Som noget nyt og afgørende i forhold til døgntjeneste som vi kender det, fastlægger aftalen en mulighed for 8 timers samlet hvile under vagten. Arbejdstidsmæssigt tæller hvileperioden som rådighed på tjenestestedet og indgår derfor med ¾ i den samlede arbejdstid på i alt 22 timer.

» Det betyder altså, at der nu er et aftalekrav på hvile, og det har vi ikke haft før. Tilsvarende er det positivt, at aftalen gælder for alle officerer, både tjenestemænd, overenskomstansatte og chefer «,
Niels Tønning, formand HOD

– Det betyder altså, at der nu er et aftalekrav på hvile, og det har vi ikke haft før. Tilsvarende er det positivt, at aftalen gælder for alle officerer, både tjenestemænd, overenskomstansatte og chefer, siger Niels Tønning.

 

Parterne er enige om, at aftalen ikke adresserer de udfordringer, som Forsvaret står overfor vedrørende implementeringen af nyt kampfly. Derfor er det aftalt at drøfte de specifikke forhold med deltagelse af Fighter Wing Skrydstrup i begyndelsen af det nye år.

 

Parallelt med aftalerne forsøges det at få en dispensation fra hviletidsbestemmelserne for Beredskabsstyrelsens indsættelser og øvelser. Målet er, at medarbejderne i Beredskabsstyrelsen kan fortsætte med at slukke en brand, selv om det tager mere end et døgn, og der kun er mulighed for feltmæssig hvile. Samtidig ensarter det vilkårene, når Beredskabsstyrelsens medarbejdere er på øvelse med deres kollegaer fra Forsvaret og Hjemmeværnet.

 

Aftalerne finder du,når du er logget ind på hjemmesiden,under fanen Medlem/Aftaler, “Merarbejde, honorering og udgiftsdækkende aftaler”.

 

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *