Nyheder

12. November 2021

Negativ regulering af udetillæg

Udstationerede er med tilbagevirkende kraft blevet trukket for negativ regulering af deres udetillæg. Det bliver nu efterreguleret.
Tekst: Hans Hartmann, konsulent

Sidst i oktober sendte FPS en skrivelse til udstationerede på udetillæg. Den handlede om ændret forvaltning af bagudrettede reguleringer af udetillægget. Da HOD i den anledning har modtaget en del henvendelser fra medlemmerne, har vi været i dialog med FPS for at bore hensigterne med – samt den fremadrettede forvaltning af – reguleringerne af udetillægget ud.

 

  • FPS tilkendegiver, at det ikke er ok uden varsel at trække personellet med tilbagevirkende kraft, når delelementer i udetillægget reguleres i negativ retning. Derfor vil de udstationerede, der til dato har oplevet en negativ regulering af deres udetillæg, og er blevet trukket for den med tilbagevirkende kraft, blive efterreguleret – således man får pengene tilbage. Det betyder fx for de udstationerede i USA, at de ca. 5.500 kr. (præcise beløb er individuelle, afhængig af udetillæggets størrelse/sammensætning), der blev trukket med tilbagevirkende kraft for tre måneder, vil blive tilbagebetalt. FPS siger dog, at det vil tage noget tid – men det vil ske hurtigst muligt.

 

  • Indtil 1. februar 2022 vil evt. negative reguleringer ske med virkning fra den måned, hvor reguleringen optræder på lønsedlen. Dvs. at for en overenskomstansat officer vil negativ regulering kunne ske med virkning for den måned, som man får løn for i slutningen af måneden (altså én måned bagudrettet). Forudlønnede (TJM) vil opleve sådanne reguleringer som samtidighed (regulering med effekt for DEC optræder på lønsedlen ultimo NOV).

 

  • Fra 1. februar 2022 forbeholder FPS sig ret til, da alle nu er varslet herom, at kunne foretage negative efterreguleringer i udetillægget for flere måneder bagud, på det tidspunkt, hvor FPS har gennemført deres sagsbehandling. Dvs. udsender FPS nye satser i fx MAJ 2022 på baggrund af Udenrigsministeriets regulering 01 FEB – da vil man regulere tilbage til 01 FEB. Denne modus vil være gældende fremover.

 

  • Positive reguleringer vil fortsat – og også i ovenstående interim periode – blive foretaget med bagudrettet effekt til Udenrigsministeriets reguleringsdato.

 

Det oplyses endvidere, at FPS anvender Udenrigsministeriets satser 1:1 for de enkelte delelementer i udetillægget. Eneste undtagelse er familieelementet, Udenrigsministeriet har 3 satser, hvor alle førstegangsudstationeringer betyder 0 kr. i familieelementet. Da mange udstationeringer i Forsvaret er første (og sidste), har FPS valgt at lægge sig på den mellemste sats for alle udsendelser. Det har HOD for så vidt ingen bemærkninger til, da det over en bred kam vurderes at komme medlemmerne til gode.

 

Da ovenstående altså betyder, at FPS ikke laver egne udregninger af satser for delelementerne i udetillægget, kan det undre, at sagsbehandling før implementering af regulerede satser kan tage op til 3 måneder eller måske ligefrem længere. HOD anfægter, at en 1:1 regulering i FPS kan tage 3 måneder efter Udenrigsministeriets offentliggørelse af nye satser. Der burde med HOD øjne maksimalt kunne være tale om én måneds forskydning i tid.

HOD har foreslået, at FPS sætter en krog ind i Udenrigsministeriet, således at simultan sagsbehandling og implementering af regulerede satser kan finde sted, Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriets Personalestyrelse imellem.

 

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *