Nyheder

07. Januar 2024

Mød din værnsformand, Hæren

HOD’s hovedbestyrelse består af 19 personer valgt af repræsentantskabet blandt de aktive medlemmer. Fem af dem er såkaldte værnsformænd. Oberstløjtnant Christian Busch er værnsformand for Hæren.
Foto: Oberstløjtnant Christian Busch er 53 år. Han er chef for depotafdelingen ved Supply Chain Divisionen i FMI i Skrydstrup. Foto: Sara Skytte
Tekst: Christian Busch, værnsformand, Hæren

Artikel bragt i Officeren, december 2023.

 

Vilkårene skal være så gode, at fastholdelse er en selvfølge. Der er temmelig lang vej, men nu må vi se, hvad personelpolitikken kommer med. Mange taler om den, men kun få kender indholdet på arbejdsgiversiden, desværre. Kan personelpolitikken, når den engang kommer, så gøre en positiv forskel, for alle officerer? Det er virkelig tiltrængt, men jeg tvivler. Der er ellers stort behov for fastholdelse, og det kan næsten kun ske via attraktive vilkår i hele Forsvaret. Alt for mange officerer, særligt de unge, forlader både Hæren og Forsvaret generelt. Det er og vil også fremover være en kæmpe udfordring. Jeg arbejder for vilkår, så fastholdelse er en selvfølge. Hertil får det positiv effekt på rekrutteringen, når fastholdelsen er god, så det vil jeg arbejde for i HOD og ude i Hæren og resten af Forsvaret.

 

 

Hvorfor gik du ind i fagforeningsarbejde?

Jeg gik ind i fagforeningsarbejde, fordi jeg mener, at arbejdsgiver og arbejdstager sammen kan gøre en forskel igennem godt og tillidsfuldt samarbejde, og det ville jeg gerne være med til. Vi har jo ofte samme mål, men metoderne og vejen dertil kan være meget forskellige og ind imellem med både omveje, fuldt stop og tilbageløb. Begge parter kan nemt køre forkert i ret og regler, og så må vi ved fælles hjælp retur på rette vej i regeljunglen. Den kobling og tilgang har altid for mig været spændende og giver mig et drive til at gøre en forskel for mine gode kolleger i Hæren og Forsvaret i ind- og udland.

 

Hvad laver du i rollen som værnsformand for HRN?

Jeg er i tæt dialog med Hærens Øverste Ledelse (HØL) for hele tiden at holde den informeret om, hvad der foregår blandt Hærens officerer og dermed forhåbentlig skabe bedre vilkår for dem.

 

Det er også vigtigt at støtte de officerer, der bidrager ind i Hæren fra de mange styrelser uden for FKO. Ofte kan Hæren have en større eller mindre udfordring i forhold til personel, materiel og etablissement, men de folk, der skal løse det, sidder uden for Hæren. Det giver udfordringer og utilfredshed i Hærens officersgrupper, men så er min rolle at bidrage til løsninger på tværs. Dermed får arbejdstager ofte rimelige vilkår, og ellers arbejder jeg på at ændre vilkårene, sammen med HOD og de øvrige organisationer, så vi sammen opnår mest mulig Hær med rimelige vilkår for alle. Det skal hele tiden skal være lidt bedre i morgen end i dag.

» Lige nu er vi gode til administration og økonomistyring i forhold til statens normer, men vi skal skabe tiden til kerneopgaverne på alle niveauer, for det er her den professionelle officer trives og udvikles i og udenfor Hæren. «,
Christian Busch, oberstløjtnant

Hvad er de tre største udfordringer for officerskorpset, som du lige nu ser på dit eget område?

Der er for få officerer i Hæren, særligt unge; der skal arbejdsgiver virkelig sætte ind. Personelafgangen i enhederne er også for stor og hurtig. Dermed er det på alle niveauer svært at opnå den rette faglighed, særligt når Hæren også bruges på alle mulige opgaver, der ligger uden for kerneopgaverne. Det gavner ikke evnen til krigsførelse, som jo i sidste ende er det, vi skal kunne.

 

Jeg er stærkt bekymret for den nuværende rekrutteringsmetode og adgangskravene for de nye officerer. De dygtige, unge officerer, som Hæren modtager, er her ikke ret længe. De får nogle super kompetencer tilført hurtigt og sikkert, men søger så desværre retur til gode civile job – naturligvis med væsentligt bedre løn og vilkår. Det er en katastrofe for Forsvaret, og der skal nye metoder til. Der skal en ny hvervemodel på bordet, og der skal følges op med ordentlige grundvilkår inden for løn/ydelser. Og ligeledes skal enhederne have nok personel, materiel og ordentlige etablissementer.

 

Det er hverdagen, som tæller, og kommer der styr på hverdagen, så vil fastholdelsen være væsentligt nemmere. Her byder HOD gerne ind med forslag til rammevilkår særligt indenfor løn og ydelser, men det kræver, at arbejdsgiver ønsker dialogen og efterfølgende har viljen og evnen til at omsætte det helt ud i Hærens enheder. Der er et stort grundlønsefterslæb i både leder- og chefgruppen, og dertil er der også variable ydelser, som er ganske uhensigtsmæssige på tværs af overenskomstansatte og tjenestemænd, det skal der fortsat arbejdes med og på at løse.

 

Foto: Sara Skytte

I forliget (der kommer flere delforlig de næste år) håber jeg, at hele rammen for kapaciteter og enheder planlægges og eksekveres, så vi alle, i og uden for Hæren, får de rette vilkår og forhold for personellet, materiellet og ordentlige etablissementer, så hverdagen bliver bare nogenlunde tilfredsstillende. Alle officerer ønsker at nå de opstillede mål og blive gode til vores kerneopgave – krig. Med den situation, som vi har i Ukraine og nu også i Gaza, så skal vi faktisk kunne kæmpe og vinde i rammen af NATO. Kan vi det i dag? – jeg er ikke sikker, men vi skal derhen ved fælles hjælp. Det er vigtigt. Lige nu er vi gode til administration og økonomistyring i forhold til statens normer, men vi skal skabe tiden til kerneopgaverne på alle niveauer, for det er her den professionelle officer trives og udvikles i og udenfor Hæren.

 

Hvilke forhåbninger har du til overenskomstforhandlingerne 2024?

En klar forbedring af grundlønnen og evt. pensionen for AC-gruppen i staten, så vi bare nogenlunde følger de øvrige overenskomster, der er indgået i år.  

 

Hvad er det mest spændende ved dit HOD-arbejde?

Det er at få god indsigt og læring samt en meget bred viden om Forsvaret i stort og småt. Det er spændende, og jeg kan varmt anbefale at blive TR og indgå i SU og på den måde være med til at gøre en forskel til gavn for os alle.

 

Hvordan arbejder du sammen med dit værn om at løse udfordringerne?

Jeg har dialog med mange, fordelt på Hærens fem repræsentanter i HOD’s hovedbestyrelse, samarbejdsudvalg og lokalafdelinger, og hertil mit netværk i og uden for Hæren. Dialog med alle parter er afgørende for, at jeg kan medvirke til at løse udfordringer. Hvis jeg ikke kender til dem, så har jeg i hvert fald heller ikke mulighed for at påvirke til en bedre retning.

 

Hvordan får man fat i dig?

Hvordan får man fat i dig?

Man er altid velkommen til at ringe 3062 3638 og/eller skrive fmi-sc-chdep@mil.dk. Jeg vil meget gerne høre fra jer derude.

Blå bog

CHRISTIAN BUSCH, 53 ÅR

 

Uddannet som reserveofficer i 1993 og derefter som linjeofficer i Hæren i 1999. Gennemførte VUT II i 2010.

 

Christian Busch indledte sin militære karriere som menig og sergent ved Prinsens Livregiment (PLR) i 1991 og blev i 1993 udsendt til UNPROFOR i Kroatien. Efter officersuddannelsen på Hærens Officersskole gik turen til Slesvigske Fodregiment, hvor han var næstkommanderende ved et stabskompagni i knap to år. Herefter fulgte cirka to års ophold på Hærens Sergentskole, og så blev det til et par stabsstillinger, inden Christian blev udsendt til Kosovo som chef for operationer på KFOR Hold 16.

 

I 2007 tog karrieren en HR-drejning, og helt frem til 2013 bestred Christian stillinger, hvor HR var omdrejningspunktet ved Forsvarets Personel Tjeneste (FPT) – først på Holmen og derefter ved chefforvaltningen i Ballerup.

 

Fra 2013 til 2016 var han chef for Operationer og Uddannelse ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn. Næste stop blev Grønland, hvor han igen kastede sig over HR-området som chef for HR-partner FPS ved Arktisk Kommando i Nuuk.

 

Efter knap to år i Grønland gik turen til Vordingborg, hvor Christian blev Hjemmeværnets HR-partner frem til, at Slesvigske Fodregiment blev genetableret 1. januar 2019. Så var det retur til Haderslev i det operative spor ved Tjenestegrenselementet for kamptjenesten (TIKA). Derfra en mission i Afghanistan som chef for det danske element ved Resolute Support Mission (RSM) i Kabul. Efter hjemkomst stabschef for Slesvigske Fodregiment i Haderslev.

 

I februar 2023 blev det et skift til logistikkens spor som chef for depotafdelingen ved Supply Chain Divisionen i FMI i Skrydstrup.

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *