Nyheder

03. Oktober 2018

Lønforbedringer er for­sinket

FPS meddeler, at lønforbedringer og procentregulering som følge af OK18 er forsinket.

Som bekendt trak overenskomstforhandlingerne i foråret lidt ud, og aftalerne blev først indgået i maj i stedet for i marts, som der er praksis for. Forsvarsministeriets Personalestyrelse oplyser, at det nu betyder, at den tekniske opfølgning i forhold til fornyelse af overenskomstgrundlag og udgivelse af cirkulærer på mange områder er forsinket.

 

”De lønforbedringer, der blev aftalt på de enkelte overenskomstområder (fx forhøjelse af udvalgte tillæg, basislønninger og/eller pensionsforhøjelser), vil komme til udbetaling med tilbagevirkende kraft fra 1. oktober 2018, når de endelige overenskomster og aftaler er underskrevet. Bemærk i øvrigt, at procentreguleringen pr. 1. oktober 2018 er forsinket. Reguleringen vil blive udbetalt med tilbagevirkende kraft den 1. november 2018.”

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *