Nyheder

27. Juni 2023

Hvis din ferie bliver inddraget

Hvis din hovedferie afvarsles, så skal det ske senest 3 måneder før den planlagte hovedferie; for de øvrige ferieuger er der krav om 1 måned før.
Tekst: Peter Sloth, konsulent

Normale varslingsregler for ferie er:

 

Minimum 3 måneder før skal du have besked om fastlæggelse af din hovedferie, altså de normale 3 ugers sammenhængende sommerferie. Disse uger bør ligge i hovedferieperioden (1. maj – 30. september). Du kan dog aftale at holde kortere sommerferie samt at holde den uden for hovedferieperioden.

 

Minimum 1 måned før skal du have besked om fastlæggelse af din restferie, det vil sige anvendelsen af de sidste 2 uger om året.

 

Ved afvarsling er det de samme regler, som er gældende.

 

Hvis din hovedferie afvarsles, så skal det ske senest 3 måneder før den planlagte hovedferie; for de øvrige ferieuger er der krav om 1 måned før. I alle tilfælde får du ferien på et andet tidspunkt.

 

Afvarsles der med kortere tid end kravet, men stadig inden ferien er påbegyndt, så tilskrives der 1,8 time pr. dag, som rykkes.

Afvarsles en ferie, når ferien er påbegyndt, så tilskrives der 3,6 time pr. dag. som rykkes.

Timerne, som tildeles på grund af afvarslingen, tilskrives som arbejdstid.

 

Vær i øvrigt opmærksom på, at hvis du får aflyst en rejse i forbindelse med ferie, hvor der reelt er tale om afspadsering, så kan du ikke forvente at få dækket de egentlige udgifter til selve rejsen. Så er det kun afspadseringen, tiden, der selvfølgelig ikke bliver trukket fra kontoen.

 

Hvis du har spørgsmål om regler i forbindelse med ferie, så kontakt Peter Sloth

 

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *