Nyheder

11. September 2020

Forlig i sagen om SKYPER

Forsvaret og de tre faglige organisationer har opnået enighed om rammer og vilkår for gennemførelse af skydeperioder (SKYPER).
Foto: Skydning i Borris. Foto: seniorsergent Michael Ipsen, forsvarsgalleriet.dk

Forsvaret og de faglige organisationer, Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), Centralforeningen for Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) har opnået enighed om rammer og vilkår for gennemførelse af skydeperioder (SKYPER). Enigheden er formuleret i et forståelsespapir og hviletidsaftaler, der træder i kraft d. 14. september 2020.

 

– Det er glædeligt, at der mellem Forsvaret og de faglige organisationer er opnået enighed om rammerne for den fremadrettede gennemførelse af skydeperioder. Det er et område, der tidligere har været genstand for forskellig fortolkning, særligt på hviletidsområdet, men nu er der opnået enighed – til gavn for den enkelte soldat og for Forsvaret, siger forsvarschef, general Bjørn Bisserup.

 

– På soldaternes vegne er jeg umådelig glad for, at vi endelig er nået til en fælles forståelse med Forsvarskommandoen om, at arbejdsmiljøloven, som udgangspunkt, gælder i sit fulde omfang i skydelejre, siger fungerende formand for HKKF, Kurt Brantner, og fortsætter;

 

– Nu er det slut med at diskutere, hvorvidt soldaterne er omfattet af arbejdsmiljøloven eller ej. Det har chefer, førere og vores medlemmer brugt alt for meget tid på, for ingen har kunnet sige entydigt, hvordan reglerne var før nu.

 

Sagen rækker flere år bagud men kulminerede sidste år, hvor HKKF stævnede Forsvaret for at få afklaret problematikken omkring, hvornår en medarbejder er omfattet af egentlig militær tjeneste (EMT), hvorledes bl.a. hviletiden blev opfyldt for soldaterne i forbindelse med skydeperioden. Er man omfattet af EMT, er man i princippet undtaget fra arbejdsmiljølovens bestemmelser. HOD og CS meddelte deres støtte til HKKF i sagen.

 

Ved indgåelse af forståelsespapiret er hviletiden beskrevet fuldt ud. Således fremgår det nu, at alle har krav på 11 timers hvile, der dog i enkelte tilfælde kan nedsættes til 8 timer. Hertil kommer, at det er den enkelte aktivitet og eller funktion, der afgør om en medarbejder er omfattet af EMT.

 

Endvidere indeholder aftalen et krav om udarbejdelse af direktiv for den enkelte skydeperiode så betids, at eventuelle spørgsmål vedrørende hviletid eller aktiviteten relateret til EMT kan afklares, inden skydeperioden begynder.

 

Også formanden for HOD og formanden for CS er tilfredse med indgåelse af aftalen, der også kommer til at regulere området for deres medlemmer.

 

– Det har været en lang og hård omgang at nå til enighed. Parterne har haft behov for at drøfte mange ting, men nu er vi landet et fornuftigt sted, siger Niels Tønning, formand for HOD.

 

– Det er netop meningen med den Danske Model, at man bliver enige om tingene og laver aftaler organisationerne og arbejdsgiver imellem. I dette tilfælde har forløbet været rodet, og vi burde have nået til enighed, før det kom så vidt, men vi er glade for, at sagen er løst i dialog mellem forsvaret og de faglige organisationer og ikke i en retssal, siger formanden for CS, Jesper Korsgaard Hansen og fortsætter;

 

– Aftalen betyder, at der nu er helt klare rammer for, hvordan vi gennemfører skydeperioder, som sikrer både medlemmernes sikkerhed og opgaveløsningen. Forståelsespapiret viser, at vi kan uddanne soldater professionelt og med et højt fagligt niveau, uden at vi går på kompromis med den sikkerhed, som er altafgørende.

 

Forståelsespapiret og de bagvedliggende hviletidsaftaler kan læses under aftaler, når du er logget på MIT HOD. Du skal ind under ”Merarbejde, honorering og udgiftsdækkende aftaler”/ ”Merarbejde og honorering”.

 

 

 

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *