Nyheder

25. Marts 2021

Feriepengevejledning for ansatte i Grønland

Der er åbnet for ansøgning om de resterende feriepenge. Her er en vejledning fra ATP til Forsvarets ansatte i Grønland.

ATP oplyser:

Til ansatte i Grønland

 

Det er nu muligt at bestille udbetaling af de resterende feriemidler for overgangsåret.

 

Der kan ansøges til og med 31. maj 2021.

 

Bestilling af feriemidler

 

Du kan anvende den digitale ansøgning på Borger.dk ‘Bestil feriemidler’, når du har et dansk cpr-nummer og
NemID.

 

Du finder bestillingen her: www.borger.dk/bestil-feriemidler

 

I ansøgningen kan du se det beløb, du har mulighed for at få udbetalt og som er beregnet ud fra din arbejdsgivers
indberetning af feriemidlerne. Har du fået udbetalt en del af feriemidlerne efter ansøgningsrunden i 2020, vil det
udbetalte beløb være trukket fra.

 

Den tidligere udbetaling blev beregnet ud fra indkomsten i en del af overgangsåret og var derfor ikke en præcis
opgørelse af de optjente feriemidler. Hvis du fik udbetalt mere eller mindre for den periode, end du egentlig havde
optjent, så vil det blive udlignet i den kommende udbetaling, hvor det korrekte samlede beløb er grundlaget for
beregningen.

 

Er du skattepligtig i Grønland, skal du krydse af at have særlige skatteforhold, ved at vælge ’Ansat i Grønland’. Af
den kvittering, du ser efter at have bestilt feriemidlerne, vil det fremgå, at du får et brev om de særlige skatteforhold,
hvor du kan se hvilken dokumentation, du skal indsende.

 

Bemærk, at hvis du ikke tidligere har ansøgt om udbetaling, så kan du i emnefeltet hvor der kan vedhæftes
løndokumentation på borger.dk i den digitale ansøgningsproces angive, at ansøgningen vedr. ”forsvaret – Grønland”.
ATP vil i stedet derefter få bekræftet ansættelsesperioden via FPS, og du behøver ikke indsende løndokumentation.
Det er helt op til dig om dette ønskes, eller om du ønsker at indsende løndokumentation.

Hvis du tidligere har søgt førtidig udbetaling ved ansøgningsrunden i 2020, behøver du ikke indsende yderligere
dokumentation.

 

Betaler du almindelig indkomstskat i Danmark, skal du ikke markere særlige skatteforhold, og du skal ikke indsende
dokumentation.

 

Behandling af din bestilling

 

Bestillinger af feriemidler fra personer, der er skattepligtige i Grønland behandles manuelt hos Lønmodtagernes
Feriemidler, for at der kan tages højde for de særlige skatteforhold.

 

Vi behandler bestillingen indenfor 7 – 10 hverdage, efter vi har modtaget dokumentation for dine skatteforhold.

 

Inden udbetaling beregner og fratrækker vi grønlandsk skat, og vi indberetter og indbetaler skatten for dig.

 

Af det brev, du modtager om beregning og udbetaling af feriemidlerne, fremgår det, at vi har hentet oplysning om
din trækprocent mv. hos Skattestyrelsen. Det har vi ikke, hvis du ikke er skattepligtig i Danmark. Der er tale om et
automatisk dannet brev, der anvendes til alle førtidige udbetalinger, og derfor har vi ikke mulighed for at angive de
særlige forhold vedr. grønlandsk skat. AM-bidrag vil være udfyldt med 0 % og din trækprocent vil den vi har fået
oplyst for den grønlandske kommune, du er skattepligtig i.

 

Har du spørgsmål til ansøgning eller behandlingen af din sag, kan du kontakte Lønmodtagernes
Feriemidler ved at ringe på tlf. 70 11 41 00

 

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *