Nyheder

24. Oktober 2017

Dom i sag om bestikkelse

Et HOD medlem har tabt sin sag i retten om bestikkelse af en offentlig ansat. Sagen var en del af den meget omtalte ATEA-sag.
Foto: Arkiv
Tekst: Morten Bomholt Nielsen, sekretariatschef

Et HOD medlem tabte torsdag d. 19. oktober sin sag i retten om bestikkelse af en offentlig ansat. Sagen var en del af den meget omtalte ATEA sag, og konkret var det kort fortalt et spørgsmål om, hvorvidt HOD medlemmet havde modtaget bestikkelse fra ATEA.

Oprindeligt var der rejst sigtelse mod medlemmet for syv forhold, hvor anklageren under den langvarige efterforskning løbende frafaldt de seks forhold.

 

Det sidste forhold bestod i, at medlemmet havde modtaget en genstand til en værdi fastsat af Byretten til ca. 1.000 kr. Det på trods af at der var fremlagt dokumentation for, at genstanden havde en mindre værdi, og at den i dag kan købes for under tre hundrede kroner. Genstanden var fundet på medlemmets bopæl efter ransagning, hvor medlemmet selv havde påvist genstanden.

 

Dommen lød på 10 dages fængsel, som ikke skal afsones, hvis medlemmet ikke begår ny kriminalitet indenfor et år efter dommen.

 

I kølvandet på dommen vil HOD opfordre alle medlemmer til ikke at modtage gaver eller købe noget som helst af leverandører, som har kontakt til Forsvaret. Ganske vist siger Moderniseringsstyrelsens publikation ”God forvaltningsskik i Staten”, at statsansatte godt kan modtage lejlighedsgaver af ubetydelig værdi med mere, og ansatte må også gerne søge at opnå rabatter hos leverandører. Men Byrettens dom definerer ikke niveauet, og den markerer, at niveauet ligger virkelig lavt. Den tilsidesætter efter HOD vurdering Moderniseringsstyrelsens tolkning af de statsansattes rettigheder. Med andre ord, så vil det være forbundet med stor risiko i ansættelsesforholdet at modtage noget overhovedet fra en leverandør.

 

Dommen er anket til Landsretten.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *