Nyheder

10. Januar 2018

Dom i løftebrudssagen

Forsvarsministeriet blev frifundet fra HOD’s krav om, at afgangshold 2014 og 2015 fra officersskolerne havde retskrav på tjenestemandsansættelse.

Den 8. januar 2018 blev der afsagt dom i sagen om tjenestemandsansættelse af afgangshold 2014 og 2015 fra officersskolerne. Forsvarsministeriet blev frifundet fra HOD’s krav om, at pågældende årgange havde retskrav på tjenestemandsansættelse.

 

HOD stævnede d. 12. juli 2016 Forsvarsministeriet på vegne af fire navngivne overenskomstansatte premierløjtnanter. Det var sagsøgernes opfattelse, at de under deres uddannelse løbende var blevet stillet i udsigt, at de efter endt officersuddannelse ville blive tjenestemænd eller ville kunne vælge at blive ansat som tjenestemænd i Forsvaret som alternativ til ansættelse på overenskomstvilkår. Efter en lang proces med indledende brevudvekslinger mødtes parterne i Københavns Byret ved i alt to retsmøder i oktober/november 2017, og byrettens dom foreligger altså nu.

 

HOD’s argumenter for, at de pågældende årgange havde modtaget bindende tilsagn fra Forsvaret om at blive ansat som tjenestemænd efter officersuddannelsen nød ikke fremme i byretten. Dommen er ganske klar og kommer ikke HOD’s argumenter i møde på nogen områder. HOD sekretariat og hovedbestyrelse vil nærlæse dommen i de kommende dage med henblik på, i samarbejde med vores advokat, at vurdere, om der er basis for at anke.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *