Nyheder

15. Juni 2020

COVID-19 Kompensation for mistet 1. leave

Det er besluttet, at der ydes kompensation for mistet 1. leave i INTOPS.
Tekst: Hans Hartmann, konsulent

Forsvaret og de faglige organisationer har gennem længere tid været i dialog om, hvordan mistet 1. leave på grund af corona skal kompenseres. Det er nu besluttet, at mistet 1. leave skal kompenseres med samme beløb, som mistet 2. leave normalt udløser. Det vil sige ingen leave = dobbelt kompensation.

 

Det betyder, at medarbejdere, som af operative eller tjenstlige årsager ikke får mulighed for at afholde 1. leave-rejse i forbindelse med udsendelse i 6 måneder eller mere, ydes en kompensation, der pr. 1. april 2020 udgør 11.872,51 kr. Og ligeledes at medarbejdere, som af operative eller tjenstlige årsager ikke får mulighed for at afholde 2. leave-rejse i forbindelse med udsendelse i 6 måneder eller mere, ydes en kompensation, der pr. 1. april 2020 udgør 11.872,51 kr.

 

Ordningen er ekstraordinær og ophører, når COVID-19 ikke længere påvirker muligheden for at afholde leave-rejser til og fra et missionsområde.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *