Nyheder

20. September 2017

Aftale om arbejdstid

Aftale for personel på Fennec til støtte for politiet under beredskabet i København. Aftalen om særligt beredskabstillæg er opsagt.
Foto: Lars Mikkelsen, forsvarsgalleriet.dk
Tekst: Steen Gøtsche, konsulent

I forbindelse med etableringen af støtte til politiet med Fennec-helikopteren under beredskabet i København, gennemførte Forsvaret i første omgang beredskabet ved brug af aftale om Særligt Beredskab og tillæg herfor. Grundlæggende betyder det, at personellet får dagsnormen på 7,4 timer for arbejdet samt et særligt beredskabstillæg på 1400,- kr. (okt. 1997 niveau) pr. døgn.

 

De faglige organisationer, HKKF, CS og HOD, mente ikke, at aftalen om særligt beredskabstillæg kunne bruges i forbindelse med længerevarende indsættelser, som beredskabet i København har vist sig at være. Derfor opsagde organisationerne aftalen. Det betyder at aftalen om særligt beredskab – efter de faglige organisationers opfattelse – ikke kan anvendes mere.

Efterfølgende er der i samarbejde mellem FPS, CS og HOD udarbejdet og indgået en aftale specifikt målrettet mod indsatsen i København.

 

Aftalen går ud på, at personel, der deltager i beredskabet, kan beordres til sammenhængende tjeneste for perioder af 28, 52, 76 eller 100 timer. Herved vil der for hver 24 timer, medgå 21 timer i arbejdstidsplanlægningen.

Der er selvfølgelig en del forbehold indbygget i aftalen, grundlæggende af arbejdsmiljøhensyn, nemlig forhold omkring fridøgn samt gennemsnitlig arbejdstid på maksimum 48 timer over en 4 måneders periode.

 

Du kan læse aftaleteksten, når du er logget ind på hjemmesiden under MEDLEM og AFTALER. Klik på Merarbejde, honorering og udgiftsdækkende aftaler.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *