Legat

Legatet er til rådighed for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) til brug i følgende situationer:

 

Som belønning til en af de bedst beståede kadetter ved afgangseksamen fra værnenes officersskoler i forbindelse med grundlæggende officersuddannelse eller tilsvarende.

 

Som belønning til en officer, der under gennemgang af “Videreuddannelse trin l/Ledere” ved værnenes officersskoler har ydet en påskønnelsesværdig indsats eller udført en præstation, der fortjener belønning.

 

Som belønning til en officer, der under gennemgang af stabskursus på “Videreuddannelse trin II/Ledere” ved Forsvarsakademiet har ydet en påskønnelsesværdig indsats eller udført en præstation, der fortjener belønning.

 

Til belønnings- og støtteformål, der tjener Hovedorganisationen af Officerer i Danmark og dens medlemmer.

 

 

Få alle fordele i dag.
Bliv medlem af HOD.
Download