-->

Bistand

Som medlem kan du få rådgivning vedr. løn- og ansættelsesforhold, skatteforhold, tjenesterejser, INTOPS, pension, forsikringer mv.

 

Som fuldtids, rådigheds- eller kadet/elev medlem har du desuden mulighed for at trække på sekretariatets bistand til lokale forhandlinger, hvor sagen ikke kan løses af den lokale TR.

 

Juridisk bistand
Du har som medlem adgang til den juridiske bistand, der kan ydes af sekretariatets medarbejdere, der samlet set har stor erfaring med stort set alle de juridiske forhold, der knytter sig til dit ansættelsesforhold i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

 

Hovedbestyrelsen kan endvidere vælge at give dig, der er fuldtids- eller kadet/elevmedlem, udvidet juridisk bistand i særligt principielle forhold eller hvor sagen trækker op til en retslig afgørelse.

 

Få alle fordele i dag.
Bliv medlem af HOD.
Kontakt
Kontakt os på +45 3315 0233 eller hod@hod.dk