-->

Indlæg til bladet

Policy for indlæg i Medlemsbladet ”Officeren” og HOD’s profil på Facebook m.m.

HOD’s formand tegner organisationen. Han er ansvarshavende redaktør for alle HOD’s medier. HOD’s medier og officielle talerør omfatter Medlemsbladet “Officeren”, hjemmesiden www.hod.dk, mobilsitet, det elektroniske nyhedsbrev “HOD-News” samt HOD’s profil på Facebook.

 

Som ansvarshavende redaktør skal formanden sikre, at indholdet i HOD’s medier er i overensstemmelse med god presseskik, jfr. medieansvarsloven.

 

Generelt omfatter god presseskik, at der er ytringsfrihed, hvor der bl.a. skal tages hensyn til den enkeltes krav på respekt for den personlige integritet og privatlivets fred og til behovet for beskyttelse mod ubeføjet krænkelse.

 

HOD's medlemmer

HOD’s medlemmer har adgang til at få debatindlæg optaget i medlemsbladet. Redaktionen ønsker ikke at censurere debatindlæg fra medlemmer, der er kritiske overfor HOD’s aktiviteter, organisation, sekretariatet, tillidsrepræsentanter, hoved- og lokalafdelingsbestyrelser eller medlemmer af disse.

 

Redaktionen forbeholder sig ret til at tilbyde/opfordre andre debattører, herunder HOD’s formand, værnsformænd og HOD’s konsulenter, til at svare i bladet, hvor det vurderes, at det kan fremme debatten/afklaringen af en sag.

 

Debatindlæg til fagbladet og på HOD’s profil på Facebook skal indeholde fulde navn og e-mail. Redaktionen forbeholder sig ret til at fjerne et indlæg, hvis det er lovstridigt (f.eks. ærekrænkende/injurierende/racistisk, overtræder ophavsretsloven m.v.).

HB medlemmer

Medlemmer af hovedbestyrelsen har ret til personligt at ytre sig i fagbladet. Her gælder et loyalitetskrav overfor hovedbestyrelsens vedtagne politiker, Perspektivplanen, Handlingsplanen og øvrige beslutninger.

 

Indlæg/kommentarer fra HB-medlemmer på HOD’s profil på Facebook skal være i overensstemmelse med HOD’s officielle holdning.

 

Hvis et HB-medlem ønsker at publicere en kommentar på HOD’s profil på Facebook, skal det af signaturen fremgå, hvorvidt indlægget bringes personligt eller som HB-medlem.

 

I konkrete sager kan formanden af forhandlingsfortrolige og kommercielle hensyn pålægge hovedbestyrelsens medlemmer tavshedspligt.

Vedtaget af HOD Hovedbestyrelse den 14. marts 2013.

 

 

Læserbreve

Indlæg til Officeren, der fremkommer under navn eller mærke, udtrykker forfatterens mening og kan ikke tages som udtryk for organisationens eller bladets opfattelse. Indlæg skal være redaktionen i hænde senest den dag, der er angivet i bladets kolofon. Normalt bør et læserbrev ikke overstige 500 ord.

 

Klik her for at se deadline for indlæg til Officeren

Print