Nyheder

21. Juni 2024

Udstationerede kan ikke tvinges til at få time- og dagpenge

Er man udstationeret og får udbetalt time- og dagpenge, vil man blive beskattet af dem. Arbejdsgiver kan dog ikke tvinge en udstationeret medarbejder til at få time- og dagpenge.
Tekst: Peter Sloth, konsulent

Alle tjenesterejser for udstationeret personel skal afregnes med beskatning af time- og dagpenge. Det skyldes, at man ifølge ligningsloven ikke kan få skattefri rejsegodtgørelse, hvis man samtidig oppebærer skattefri tillæg og ydelser i forbindelse med udsendelse for den danske stat.

 

I den forbindelse er det vigtigt at vide, at arbejdsgiver ikke kan tvinge medarbejderen til at få time- og dagpenge. Det er kun, hvis medarbejderen selv beder om det, at myndigheden kan tillade udbetaling af time- og dagpenge.

 

I stedet for at få udbetalt time- og dagpenge kan det være en god ide at få godtgjort sine merudgifter mod dokumentation, også kendt som ’rejse efter regning’. På den måde får man dækket udgifterne til rejsen uden at skulle forholde sig til beskatning.

 

Man skal dog stadig svare skat af den procentgodtgørelse, man som udstationeret får til småfornødenheder. Procentgodtgørelsens størrelse pr. døgn fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære.