Nyheder

13. Januar 2017

Piloter har også ret til funktionsvederlag

I en verserende sag har HOD netop fået medhold i, at en pilot er berettiget til funktions-vederlag, selv om han har højere løn end sin chef.
Tekst: Søren Wad Clausen, konsulent

Konkret var der tale om en tjenestemandsansat kaptajn med pilotuddannelse, som arbejdede for en ikke-pilotuddannet major.

 

Ved majorens tjenstlige fravær i en periode, blev kaptajnen pålagt at løse opgaverne i majorstillingen. Han blev samtidig oplyst om, at han ikke var berettiget til funktionsvederlag, eftersom hans løn var højere end den faste løn i majorstillingen.

 

HOD rejste sagen over for FPS med påstand om, at funktionsaftalens udgangspunkt også gælder for piloter. I henhold til aftalen tages der udgangspunkt i den løn, en tjenestemand ville opnå, hvis han blev udnævnt i den højere stilling.

 

Efter en forhandling og en høring ved Moderniseringsstyrelsen er det nu fastslået, at HOD’s tolkning af aftalegrundlaget er korrekt.

 

Dermed skal en beregning af funktionsvederlagets størrelse i sager af denne type tage udgangspunkt i, at en pilotuddannet officer bliver udnævnt til en højere grad – med pilotløn.

 

Endelig skal det også slås fast, at den pågældende kaptajn under alle omstændigheder var berettiget til at oppebære uddannelsestillæg på M331 niveau (“VUT-II tillæg”) i hele den periode, hvor han gjorde tjeneste i en majorstilling.

 

Fakta:

Tjenestemandsansatte piloter i ledergruppen, som fungere i højere stillinger

 

Månedlig lønfremgang til PL ved funktion i KN stilling:

 

–          VUT-I tillæg i stedet for OGU-tillæg= 815,32 kr. – plus:

–          Funktionsvederlag:

  • Forskellen mellem basisløngruppe 1 og 2= 3.374,58 kr. plus
  • Forskellen mellem eget pilottillæg (3 anciennitetsbestemte satser for PL) og pilottillæg for KN (17.113,21 kr.).

 

Månedlig lønfremgang til KN ved funktion i MJ (M331) stilling:

 

–          VUT-II tillæg i stedet for VUT-I tillæg= 2.574,71 kr. – plus:

–          Funktionsvederlag:

  • Forskellen mellem basisløngruppe 2 og 4 = 4.836,84 kr. plus
  • Forskellen mellem pilottillæg for KN og pilottillæg for MJ (M331) = 0 kr.

 

Månedlig lønfremgang til MJ (M322) ved funktion i MJ (M331) stilling:

 

–          VUT-II tillæg i stedet for VUT-I tillæg= 2.574,71 kr. – plus:

–          Funktionsvederlag:

  • Forskellen mellem basisløngruppe 3 og 4 = 1.912,23 kr. plus
  • Forskellen mellem eget pilottillæg (17.465,08 kr.) og pilottillæg for M331 (17.113,21 kr. = ÷ 351,88 kr.

 

Funktionstillæg, pilot (“tillæg til pilottillæg”) indgår ikke i beregningerne, da dette tillæg udelukkende er anciennitetsbestemt og altså uafhængigt af grad.

 

Ved funktion i en M331 stilling regnes kun med pilottillæg sats 1 for denne stilling, eftersom sats 2 først ydes efter 2 års ansættelse på niveauet.