Nyheder

13. Juni 2017

Officeren nr. 3 2017

Læs blandt andet artikel med oberst Nicolas Veicherts, chef for Hærens Officersskole.
Foto: Claus Fisker

Vi uddanner ikke akademikere. Vi uddanner officerer.

 

I marts 2018 træder de første officerer efter den nye uddannelse ud i geledderne. De bliver nødt til i højere grad at stole på, at deres befalingsmænd bringer soldater og materiel i kampklar stand, mener den nye chef for Hærens Officersskole.

 

5 spørgsmål til ordførerne

 

Inden årets slutning skal et nyt forsvarsforlig på plads. Vi har stillet fem spørgsmål til forsvarsordførerne. Spørgsmålene er om emner, der i vores optik er relevante frem mod forliget. Alle partier har fået mulighed for at svare.

 

Lønnen slæber efter

 

Officerer i lønramme 37 er lønefterslæbende i forhold til staten som helhed, og i Forsvarsministeriet er officerer lavere lønnet end andre på samme niveau.

 

Værnsformand: Flyvevåbnet

 

Det handler om at få tingene til at lykkes.

 

Stormvarsel for Balkan

 

NATO og EU mister indflydelse på Balkan, hvor Rusland har udnyttet Vestens passivitet til at markere sig og vinde indflydelse. Målet er at forhindre Balkanlandene i at blive NATO-medlemmer.