Nyheder

23. Maj 2017

Nye værnsstabschefer på plads

Oberst Anders Rex bliver chef for Flyverstaben og flotilleadmiral Torben Mikkelsen bliver chef for Marinestaben.
Foto: Peter Eilertsen og Forsvarsgalleriet
Tekst: Vickie Lind,

Flotilleadmiral Torben Mikkelsen tiltræder 1. juni 2017 stillingen som chef for Marinestaben. Han bliver samtidig udnævnt kontreadmiral på åremål i fire år.

 

Torben Mikkelsen er nu chef for Søværnets Taktiske Stab. Han har tidligere været chef for 2. Eskadre, og han har været chef for Ledelsessekretariatet i den daværende Forsvarskommando. Torben Mikkelsen har blandt andet også været operativ chef de første fem måneder af Operation RECSYR.

 

Torben Mikkelsen er 54 år. Han afløser kontreadmiral Frank Trojahn, der bliver chef for Udviklings- og Koordinationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando.

 

Oberst Anders Rex, i Forsvaret måske bedst kendt under sit flyvernavn ERA, bliver ny chef for Flyverstaben pr. 1. november 2017. Han bliver samtidig udnævnt generalmajor på åremål i fire år.

 

ERA er nu chef for Fighter Wing Skrydstrup. Da den daværende Forsvarskommando oprettede Projektkontor Nyt Kampfly var ERA første chef, og han var også chef for det første F-16 bidrag på Sigonellabasen under Libyen-operationen, Enduring Freedom.

 

ERA er 47 år. Han afløser MALT, der tiltræder som viceforsvarschef 1. november.